Annons

(s): Vill folkpartiet att utlänningar ska ha lägre lön?

Debatt: Jag undrar om europaparlamentariker Olle Schmidt (fp) är medvetet eller omedvetet otydlig i debatten om Laval-fallet. Han undviker helt grundfrågorna: Hade Byggnads rätt att ta strid för svenska kollektivavtal och ska vi ha en lön för svenskar i Sverige och en annan - lägre - lön för utlänningar. Det skriver EU-politiker Göran Färm (s) i replik till Olle Schmidt (fp).

Jag undrar om europaparlamentariker Olle Schmidt (fp) är medvetet eller omedvetet otydlig i debatten om Laval-fallet (även kallat Vaxholmsfallet).

Grundfrågan som har avhandlats i EG-domstolen handlar om huruvida en facklig organisation ska ha rätt att ta strid för att få ett utländskt företag i Sverige att följa svenska kollektivavtal eller inte. Hade Byggnads inte tagit den striden skulle utländska arbetare i Sverige ha kunnat jobba till mindre än hälften av normala lönenivåer och därtill sämre skydd för arbetsmiljö, säkerhet, inflytande osv. Lönedumping, helt enkelt.

Där är generaladvokatens utlåtande glasklart - man har rätt att ta strid för att få utländska företag att följa svenska avtal, förutsatt förstås, att det är någon påtaglig skillnad mellan avtalen.

På vilken sida står folkpartiet?
Denna grundfråga undviker nu Olle S helt, och min fråga är given:
- Tycker folkpartiet som generaladvokaten att Byggnads har rätt att ta strid för svenska kollektivavtal, eller som Laval och Svenskt Näringsliv att det ska gå lika bra att jobba i Sverige med lettiska kollektivavtal?

Olle S backar också i den fråga han själv väckte, nämligen om en stridsåtgärd ska ses som oproportionerlig för att företag som utsätts för den går i konkurs. -Visst måste ett företag kunna gå i konkurs under en konflikt, menar nu Olle Schmidt - och delar därmed generaladvokatens syn att företagets ställning och lönsamhet överhuvudtaget inte har med frågan om proportionerlighet att göra.

Lägre lön för utlänningar?
I sitt andra inlägg försöker Schmidt istället få debatten att handla om huruvida det var rimligt av Byggnads att kräva något mer än det svenska avtalets minimilöner av Laval, men det är faktiskt en helt annan sak än ovanstående två huvudfrågor.

Även där ger dock generaladvokaten Byggnads rätt: det är tillåtet att ta strid för ett krav på att normallön ska utgå, inte bara minimilön. Och principfrågan är ju densamma, även om skillnaden i kronor och ören är mindre: Ska vi ha en lön för svenskar i Sverige och en annan - lägre - lön för utlänningar? Vore inte det diskriminering?

En självklarhet
Till sist: Vad avser Olle när han menar att andra fackliga företrädare borde ta avstånd från Byggnads "metoder"? Menar han att till exempel LO borde ta avstånd från det som generaladvokaten nu sagt OK till, det vill säga att vidta stridåtgärder mot utländska företag för att få dem att följa svenska avtal?
Eftersom detta är en facklig självklarhet, som nu också har fått generaladvokatens stöd vore det förstås orimligt att ta avstånd från det.

Eller menar han att fackliga företrädare borde ta avstånd från det faktum att vissa enskilda byggnadsarbetare ropade "Go home" till letterna, så har inte bara LO utan Byggnads själva många gånger och glasklart tagit avstånd från detta och från annan främlingsfientlighet.
Uppskatta fackets arbete
Istället jobbar facket intensivt på att hjälpa ofta utnyttjade utländska arbetare i Sverige att få anständiga villkor på sina arbetsplatser. Det borde Olle S uppskatta.

Göran Färm (s)
Europaparlamentariker

Annons