Hoppa till artikelns andra spalt.

Dansk enighet om klimatmål

<p>I Danmark enades i förra veckan folketinget om stora klimatsatsningar inför de kommande åren. Andelen förnybar energi ska vara 20 procent till år 2011 och den totala energiförbrukningen ska ha minskat med fyra procent till år 2020.</p>

Danmark ska till 2011 ha uppnått 20 procent förnybar energi och till 2020 ska landet ha minskat sin energiförbrukning med fyra procent. Det stod klart i förra veckan när alla danska partier i folketinget, utom vänsterradikala Enhetslistan, enats om ett energiavtal. Avtalet gäller för åren 2008 till 2011 och innebär bland annat stora satsningar på vindkraft.
– Det är ett mycket ambitiöst energiavtal som bland annat innehåller flera incitament för att planera för nya vindkraftverk på land, sade den danske miljöministern Troels Lund Poulsen (Venstre) i ett uttalande efter uppgörelsen.
Genom en fond ska de som har sina hus eller sin mark i närheten av vindkraftverk kunna få ut ersättning eftersom dessa områden riskerar att förlora i värde.
Utöver satsningar på vindkraft och bioenergi ska avgiften på koldioxid höjas. Även kväveoxid, som bland annat bidrar till att ozon bildas, ska avgiftsbeläggas för att utsläppen ska minska.
Samtidigt ska kampanjer för att sprida information om olika sätt att spara energi genomföras och landets energieffektivitet höjas.
Danmark ska enligt EU:s klimatförslag minska sina utsläpp med 20 procent till 2020, vilket är tre procentenheter mer än Sverige. Till 2020 ska enligt EU:s förslag andelen förnybar energi ligga på 30 procent.