Annons

Lagstadgad lön på EU-nivå möter kritik

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv kräver att regeringen backar från planerna att lagstifta lönenivåerna för anställda i bemanningsföretag i EU. Även svenska fack är kritiska, men accepterar förslaget sedan kollektivavtalen garanterats. Frågan kompliceras genom att den ingår i en kohandel om arbetstider i EU.

När EU-ländernas arbetsmarknadsministrar träffas i nästa vecka finns ett förslag att reglera anställnings- och lönevillkor för anställda i bemanningsföretag. Syftet med direktivet, som legat på förhandlingsbordet sedan 2003, ska vara att säkra arbetarskyddet och principen om lika lön för lika arbete på samma arbetsplats. På det sättet vill EU motverka att företag hyr in sämre betald personal för att utföra arbete på arbetsplatser där lönerna är högre. Enligt EU-kommissionen och EU:s ordförandeland Slovenien handlar det om en likabehandlingsprincip.

Arbetsgivarna kritiska 
Urban Bäckström, vd på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, och Henrik Bäckström, vd för svenska bemanningsföretagen, är upprörda över att regeringen stödjer förslaget. De anser att förslaget bryter mot principen mot statlig inblandning vid lönesättning. I ett brev på onsdagen till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) kräver arbetsgivarna därför att Sverige går emot förslaget.

Annons

— Utgående löner är inte en fråga som ska regleras på EU-nivå eller statlig nivå, skriver arbetsgivarna i brevet.

SACO ogillar förslaget
Även facket ogillar förslaget. SACO är kritiskt till att EU på detta sätt skulle reglera löner men organisationen kan acceptera det eftersom länder med kollektivavtal blir undantagna.
— Det är en svår balansgång. I grunden är vi kritiska till att EU har synpunkter på löner, säger Åke Zettermark internationell sekreterare på SACO.
Den svenska regeringen kommer att stödja EU-kommissionens förslag. Det sker efter att det tillkommit en möjlighet till nationella undantag och skydd för kollektivavtalslösningar. Kollektivavtal finns redan i den svenska bemanningsbranschen.

Kohandel på EU-nivå
För Sveriges del finns det en viktig koppling till arbetstidsdirektivet och att jourtid ska betraktas som arbetstid. Efter en uppmärksammad dom i EG-domstolen för några år sedan är all jourtid exempelvis inom sjukvården att betrakta som arbetstid. Det har inneburit ökade kostnader för sjukvården och problem med schemaläggning av arbetstider menar regeringen. Går förändringarna av jourtidsersättningarna igenom kommer de anställda inte att få samma rätt till lön för vilotiden under en jour som idag.
Sedan förra året är bemanningsdirektivet och ett nytt arbetstidsdirektivet hopkopplade i ministerrådets förhandlingar. Syftet är att de ska lösas tillsammans i ett paket.

För att komma framåt i förhandlingarna krävs det att man ger och tar, säger en EU-diplomat till Europaportalen. Tanken är därför att byta bättre villkor för anställda i bemanningsföretagen mot möjligheten för vissa länder, däribland Storbritannien, att få undantag för längre arbetsveckor än 48-timmar. I samma förhandling ska även jourtidsfrågan lösas. Återstår bara att se om upplägget håller för att länderna ska enas.

Europaportalen har sökt arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin för en kommentar på arbetsgivarnas brev. Men brevet har ännu inte kommit fram till ministern meddelar pressekreterare Agnes Palinski.