Feminist stödde kontroversiella skilsmässoregler

<p>EU-politiker Maria Robsahm fr&aring;n feministiskt initiativ var den enda svensk som r&ouml;stade f&ouml;r europaparlamentets krav p&aring; EU-regler vid skilsm&auml;ssa. Fr&aring;gan &auml;r k&auml;nslig och Sverige har lagt in sitt veto eftersom en enig riksdag befarar att r&auml;tten till skilsm&auml;ssa skulle kunna inskr&auml;nkas.</p>

I veckan röstade en stor majoritet i europaparlamentet för EU-kommissionens förslag att andra länders regler för skilsmässa ska kunna gälla i ett EU-land. Förslaget som diskuterats en tid i EU är stoppat sedan Sverige i våras lade in sitt veto. Den svenska regeringens uppfattning är att en skilsmässa i princip ska var en oinskränkt rättighet, något som regering och en enig riksdag befarar skulle inskränkas om svenska domstolar tvingades tillämpa andra EU-länders lagar.
Stödde förslaget
Vid omröstningen i europaparlamentet röstade sexton av nitton svenska ledamöter emot förslaget, två ledamöter lade ner sina röster. Maria Robsahm var den enda av de svenska parlamentarikerna som röstade för förslaget. Maria Robsahm (tidigare Carlshamre), är uttalad feminist och företräder feministiskt initiativ efter att tidigare tillhört folkpartiet.

Europaportalen har sökt Maria Robsahm för en kommentar. Hennes kansli låter dock hälsa att Maria Robsahm har röstat för förslaget men att hon i övrigt inte har några kommentarer.
Gudrun Schyman talesperson för feministiskt initiativ vänder sig emot Maria Robsahms ställningstagande.
— Jag skulle ha röstat emot. Det är viktigt att inte öppna för gemensamma regler på området, säger Gundrun Schyman till Europaportalen.
Bakgrund
Europaparlamentet har ingen lagstiftningsmakt i skilsmässofrågor men kan uttala sig. Sedan Sverige i våras stoppade förslaget lever frågan vidare i annan form. Nio EU-länder vill, med åberopande av EG-rätten, själva försöka komma överens. EU-kommissionen utreder för närvarande om länderna ska tillåtas inleda ett sådant samarbete.