Annons

Stor uppslutning för lika lön

Europaparlamentet kräver att EU-kommissionen ska se över lagstiftningen om att kvinnor och män har rätt till lika lön. Skillnaderna i lön är fortfarande stor och någon tydlig minskning i lönegapet kan inte ses.

Med stor uppslutning röstade europaparlamentet för en uppmaning till EU-kommissionen om att se över lagstiftningen över lika lön för män och kvinnor. EU-kommissionen uppmanas lägga fram ett förslag innan årsskiftet. Europaparlamentarikerna vill att obligatoriska lönegranskningar ska införas på företag.

EU:s lagstiftning för rätt till lika lön oavsett kön har funnits i trettio år. Men fortfarande är löneskillnaderna stora. 1995 hade män i genomsnitt 17 procent mer i lön än kvinnor. Tio år senare hade löneskillnaden bara minskat med två procentenheter till 15 procent.

Lagstiftning kan inte lösa alla problem
EU-politikerna menar samtidigt att lagstiftning inte ensamt kan lösa problemen med löneskillnader, men att både EU-kommissionen och medlemsländerna borde överväga olika sanktioner för att minska löneskillnaderna. Dessutom vill europaparlamentarikerna se över möjligheten att ge ersättning till personer som drabbats av lönediskriminering och ett eventuellt offentliggörande av dem som bryter mot reglerna.

– Trots att kvinnor generellt har högre utbildning så tjänar de i genomsnitt 15 procent mindre än männen för samma eller likartat arbete. Det är alltså uppenbart att det inte räcker att förbättra den befintliga lagstiftningen för att lösa lönediskrimineringen, sade europaparlamentariker Eva-Britt Svensson (v) under debatten inför omröstningen.

590 europaparlamentariker röstade för förslaget, 23 emot och 46 ledamöter lade ned sina röster.

Annons