Hoppa till artikelns andra spalt.

Kritikerstorm mot hemligt ACTA

<p>EU och USA sitter vid f&ouml;rhandlingsbordet f&ouml;r ett avtal som ska stoppa upphovsr&auml;ttsbrott och vars inneh&aring;ll endast de f&ouml;rhandlande parterna k&auml;nner till. ACTA-avtalet har dock redan v&auml;ckt en kritikerstorm &ndash; Europaportalen ger dig bakgrunden.</p>

Mellan EU, USA och ett antal andra stora länder pågår just nu förhandlingar om det så kallade ACTA-avtalet. Förhandlingarna handlar om att skapa ett nytt handelsavtal för att bland annat stoppa upphovsrättsbrott. Vad som ska ingå i avtalet tas fram under hemliga diskussioner och ingen av de inblandade parterna vill avslöja avtalets innehåll.
ACTA är ännu inte känt för den stora allmänheten, men kan bli nästa stora FRA-debatt. Åtminstone om man får tro de engagerade bloggare som följer frågor om integritet och upphovsrätt.
KRITIKEN MOT DE hemliga förhandlingarna börjar växa i styrka. Hemliga dokument har läckt ut som fått politiker från både vänster- och högerpartier att protestera högt. De delar som läckt ut handlar om att tulltjänstemän ska få rätt att genomsöka mp3-spelare och datorer, samt att internetleverantörer kan bli tvungna att lämna ut personuppgifter om sina kunder för att stoppa fildelning av upphovsrättsskyddat material. Även regionfria DVD-spelare kan komma att förbjudas.
På EU-kommissionens hemsida för ACTA ges ingen information om innehållet, men däremot en förklaring till varför ACTA behövs. ”Det växande antalet immaterialrättsliga överträdelser utgör ett ständigt ökande hot mot världens ekonomi.” Som exempel nämns ”ökningen av farliga förfalskade varor” och ”den växande betydelsen av internet som redskap för distribution.”
EU:s mandat för förhandlingarna ska ha slagits fast utan debatt under ett möte för unionens jordbruksministrar i maj förra året. Frågan antogs som en så kallad A-punkt, vilket gör att den inte syns vid en granskning av mötets dagordning. Informationen om när mötet ägde rum fick riksdagsledamoten Karl Sigfrid (m) fram efter att ha använt sig av riksdagens utredningstjänst.
ETT FRÅGETECKEN I förhandlingarna är hur den nya administrationen i USA kommer att hantera ACTA. Förhandlingarna inleddes på den tidigare presidenten George W Bushs begäran, som också drivit igenom flera andra frihandelsavtal. Enligt tidningen World Trade Online har Obamas administration skjutit på de förhandlingar som var planerade till i mars och inget nytt datum har satts. Detta kan dock handla om att den nya regeringen i USA behöver tid att sätta sig in i frågan.
När avtalet är klart ska det vara frivilligt för alla världens länder att ansluta sig till avtalet. Kritikerna menar dock att det i praktiken kommer att vara svårt att stå emot de länder som driver på för ett undertecknande av avtalet.

Inlägg i ACTA-debatten:

Förslaget om ACTA måste ut på remiss >>

Bakom stängda dörrar >>

Klarspråk om ACTA >>

Nya piratlagen bäddar för rekordskadestånd >>

Grön Ungdom: EU riskerar att bli helt ointressant >>

Hemligt dokument om ACTA >>
EU-kommissionens sida om ACTA >>

EU-kommissionens nya fakta blad om ACTA >>

Bloggare engagerade i ACTA-debatten:

Henrik Alexandersson >>

Erik Josefsson >>

Jens Odsvall >>

Karl Sigfrid >>


Yonna Waltersson

waltersson@europaportalen.se