Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet antar förlängd upphovsrätt

Europaparlamentet antog på torsdagen ett förslag om att förlänga upphovsrätten från 50 till 70 år. Alla ändringsförslag som lagts fram av svenska ledamöter röstades ner.

Inför Europaparlamentets omröstning om en förlängd upphovsrätt i EU på torsdagen hade de svenska ledamöterna ett visst hopp om framgång. De var alla emot en upphovsrätt på 70 år och föreslog att förslaget skulle strykas. Istället kastades alla svenska förhoppningar i papperskorgen.

Med siffrorna 370 mot 222 avslogs förslaget att ha kvar 50 år som skyddstid för upphovsrätten. Hela rapporten antogs med röstsiffrorna 377 mot 178, 37 ledamöter lade ner sina röster.

Även liberalernas förslag om att endast inspelningar gjorda före 1975 skulle få en förlängd upphovsrätt avslogs. Det antagna förslaget innebär att all inspelad musik skyddas i 70 år från det att inspelningen kommit ut.

Parlamentet ger också kommissionen i uppdrag att utreda behovet av en förlängning av upphovsrätten även i den audiovisuella sektorn, det vill säga filmer. En utredning om det ska presenteras för parlamentet senast den 1 januari 2010.

Upphovsrättsfrågan går nu vidare till ministerrådet. Rådet är dock inte enigt i frågan och kan stoppa uppgörelsen. Då skulle frågan gå tillbaka till parlamentet för en andra behandling.