Hoppa till artikelns andra spalt.

Kompromiss om upphovsrätt ratas av svenska EU-politiker

Idag torsdag röstar Europaparlamentet om en förlängd tid för upphovsrätten. 70 år lyder kompromissen som väntas gå igenom och som stöds av både de konservativa och socialdemokraterna. Men svenska ledamöter vill förkasta hela förslaget.

På onsdagskvällen debatterade Europaparlamentet frågan om förlängd upphovsrätt. EU-kommissionen har föreslagit en förlängning från dagens 50 år till 95 år, men motståndet har varit stort, både i ministerrådet och parlamentet. Nu ligger ett kompromissförslag på 70 år som de båda största grupperna, konservativa EPP och socialdemokratiska PES, ställer sig bakom.

Internt är grupperna dock oeniga, bland annat kommer alla svenskar att rösta emot. Den liberala gruppen vill förkasta hela förslaget, liksom de Gröna och Vänstern.

– Kompromissen om 70 är alldeles för långtgående. Jag frågar mig om en förlängning kommer att skapa fler verk och om kreativiteten verkligen beror på upphovsrättens längd, sade Olle Schmidt (FP), en av tre svenskar som uttalade sig under debatten. Andra svenskar som har lagt förslag om att förkasta förslaget är Jens Holm (V), Carl Schlyter (MP) och Christofer Fjellner (M).

Den ansvarige rapportören i frågan, irländske Brian Crowley, fick beröm av EU-kommissionären Charlie McCreevy för sitt hårda arbete med rapporten.

– Det är inte bara för att han är irländare och en god vän till mig utan för att han och många andra har lagt ner mycket tid för att få fram en väl avvägd lösning. Jag vet av 20 års erfarenhet att när man diskuterar immateriella rättigheter finns det många fallgropar men de har Crowley lyckats undvika, sade Charlie McCreevy.
Den kompromiss som nu har en majoritet bakom sig – på pappret ska sägas – innebär att all inspelad musik skyddas i 70 år från det att inspelningen gjorts. Enligt förslaget ska tjugo procent av intäkterna gå till studiomusikerna.

Tidigare på onsdagen besökte dock den brittiska musikern Billy Bragg EU- parlamentet. Han företrädde Featured Artists Coalition där musiker från bland annat Radiohead och Blur ingår. Vid en presskonferens med de Gröna sade att han i princip stöder en förlängning av upphovsrätten men att det liggande förslaget går skivbolagens vägnar.

– Vi trodde att skivbolagen representerade våra intressen i den här frågan, men tyvärr är det inte så. Detta handlar främst om gamla inspelningar då artister tvingades skriva över rättigheterna till skivbolagen som nu kan raka in vinsterna. Med den nya tekniken behöver artisterna inte skivbolagen längre, internet gör att man kan sälja sina egna saker.

Då den konservativa gruppen, socialdemokraterna och Crowleys UEN-grupp (där bland andra italienska Lega Nord och Dansk Folkeparti sitter) stöder förslaget blir det svårt för de svenska ledamöterna att få igenom sina förslag på förkastande eller förändringar av direktivet.

När parlamentet har sagt sitt återstår det för ministerrådet att ta sig an frågan. Där kan det bli svårt att få igenom den 70-åriga upphovsrätten, enligt flera av debattörerna på onsdagskvällen.

– Påtryckningar har gjorts mot ordförandeskapet i rådet av de länder som är mot detta, jag hoppas dock att rådet nu kan inse att detta är en bra kompromiss, sade till exempel Brian Crowley.