Hoppa till artikelns andra spalt.

Partier vill ta bort EU:s jordbrukssubventioner

<p>Partierna vill avskaffa EU:s jordbrukspolitik och subventioner. Att utveckla gr&ouml;na n&auml;ringar &auml;r en sj&auml;lvklarhet men det man tvistar om &auml;r hur.</p>

Under rubriken Maten, Klimatet och Energin anordnade Lantbrukarnas Riksförbund tillsammans med Europaparlamentets svenska informationskontor en debatt inför EU-valet.

- Ekologisk odling är inget mål i sig utan vi måste också minska all miljöbelastning, sade Martin Andreasson (FP).

Isabella Lövin (MP) ansåg däremot att man genom ekologisk odling kan öka produktiviteten i U-länder.

- Vi måste ställa om EU.s jordbrukspolitik till att bli mer ekologiskt hållbar, sade hon.

Björn von der Esch (JL) tyckte att man ska skilja på klimat och miljö och att det inte går att fatta stora ekonomiska beslut på osäkra grunder. Han menade att det inte går att bevisa att klimatförändringar är något människan rår på. Snabba mothugg kom från Anders Ygeman (S).

- Vi måste lita på FN:s klimatrapporter och agera för vi har bara ett jordklot.

Just jordbrukspolitiken diskuterades en hel del. Någon het debatt blev det dock inte då alla debattörer verkade överens om att exportsubventionerna ska tas bort. EU:s jordbrukspolitik ska bygga på ett samarbete där de enskilda länderna har större inflytande menade flera av debattörerna.

Något som däremot väckte en del reaktioner var Jens Holms (V) förslag på att införa en köttskatt. Gunnar Hökmark (M) menade att det är ett problem att reglera vad folk ska äta. Lena Ek (C) påtalade att den viktigare frågan är hur vi producerar maten.

- Det är en kunskapsfråga. Vi måste producera och konsumera rätt sorts kött, sade hon.

I övrigt halkade debatten ofta in på inrikespolitiska frågor och politikerna verkade ha svårt att hålla sig till EU-frågorna. Kärnkraftsfrågan blev en slagpåse helt utan EU-koppling.


Vad tycker du om debatten?

Li Ringquist-Östman, intresserad medborgare

- Jag kom för att jag läst Isabella Lövins boken Tyst hav och för att jag har släktingar som är bönder i Östergötland. Det var svårt att få en klar bild, politikerna verkade ganska överens.

Leif Sundqvist, intresserad medborgare och tidigare EU-samordnare vid Statens kulturråd

− Det var inga oerhört djupa motsättningar, de verkade överens om att behålla skogspolitiken och att trappa ner jordbrukspolitiken. Men det var ändå en livfull debatt.