Hoppa till artikelns andra spalt.

Dålig närvaro för svenska EU-parlamentariker

De svenska ledamöterna hamnar i botten på närvarolistan i parlamentet. Det är endast Rumänien och Italien som haft sämre närvaro än de svenska ledamöterna under de senaste fem åren. Svenska socialdemokrater röstar i högre grad med sin europeiska partigrupp än vad moderater och kristdemokrater gör.

De svenska EU-parlamentarikerna kan inte stoltsera med någon hög placering vad det gäller närvaro i parlamentet. Istället hamnar Sverige trea från slutet med en närvaro på knappa 83 procent, enligt den sammanställning som VoteWatch.eu har gjort av hela den föregående mandatperioden.

Votewatch.eu

Av de 19 svenska ledamöterna är det främst Maria Robsahm (FI) som drar ner statistiken. Hon har endast deltagit vid 56 procent av sessionerna i parlamentet. Kristdemokraternas båda parlamentariker, Lars Wohlin och Anders Wijkman, hamnar runt 65 procents närvaro. Inger Segerström (S), och Carl Schlyter (MP) har varit de flitigaste ledamöterna och deltagit i över 97 procent av sessionerna.

Italiens 78 ledamöter har sämst närvaro i parlamentet, trots att de är de bäst betalda parlamentarikerna med en årslön på nästan 1,5 miljoner svenska kronor (134 291 euro). Italienarna deltog vid knappt 72 procent av de parlamentariska sammanträdena under den senaste mandatperioden.

Österrike topparstatistiken med nästintill 93 procentig närvaro vid mötena i Bryssel och Strasbourg.

Förutom statistik över parlamentarikernas närvaro har VoteWatch även sammanställt i vilken utsträckning ledamöterna röstar i linje med sina europeiska partigrupper. För svensk del är de socialdemokratiska politikerna mer lojala mot sin partigrupp än vad moderaterna och kristdemokraterna är.

VoteWatch.eupresenterar statistik som bygger på EU-parlamentets egna siffror. De statistiska metoderna är utvecklade av statsvetare från London School of Economics and Political Science och Université Libre de Bruxelles.