Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning

Så bör EU:s polissamarbete fungera

15 maj 2009

Den 7 juni är det val till EU-parlamentet. Europaportalen har ställt ett urval av frågor till partierna i parlamentet. Dagens valfråga är: I vilken mån är det viktigt att EU samarbetar polisiärt?

Europol, EU-ländernas polisbyrå, inrättades 1992. Polisbyrån hjälper medlemsländerna med att kartlägga och utreda brottsliga verksamheter som rör två eller fler medlemsländer. Dels kan byrån få uppdrag av nationella polismyndigheter dels kan Europol uppmana nationell polis att agera i visst fall. Varje EU-land har en polis på byrån som är en länk mellan byrån och den nationella polismyndigheten. Europol har inga egna resurser eller befogenheter att ingripa mot misstänkt brottslighet, det ansvaret ligger på medlemsstaterna.

Europols främsta mål är att stödja medlemsländernas kamp mot grov internationell brottslighet och terrorism. Även andra misstänkta brott bevakas som olaglig narkotikasmuggling, penningförfalskning, människohandel och illegal invandring.

Från och med 2010 kommer Europol att bli en EU-myndighet, vilket bland annat innebär att verksamheten kommer att finansieras av EU:s budget.

 

I vilken mån är det viktigt att EU samarbetar polisiärt?

 

Så tycker kandidaterna:

 

 

Centerpartiet

 

Lena Ek:

 

Det är mycket viktigt då det gäller exempelvis narkotika och trafficking. Det ska vara effektivare och snabbare samarbete med tydligare rättigheter för den enskilde. Men inget gemensamt FBI – bara nationell polis i vårt land!

 

 

 

 

 

 

Feministiskt Initiativ

 

Gudrun Schyman:

Samarbete mellan polis i flera länder är nödvändigt eftersom en (ökande) del av brottsligheten är gränsöverskridande. Samarbete är alltså bra men behöver inte organiseras i en gemensam myndighetsutövning, typ Euoropol.

 

 

 

 

 

 

 

Folkpartiet

 

Marit Paulsen:

 

Gränsöverskridande brottslighet är en av de viktigaste frågorna för EU att ta itu med. Narkotikasmuggling, människohandel och andra organiserade former av brottslighet involverar flera länder. Vi vill förstärka polissamarbetet och inrätta ett ”Europeiskt FBI”.

 

 

 

 

 

 

 

Junilistan

 

Sören Wibe:

 

I dagsläget inte alls. Interpol fungerar alldeles utmärkt och förfogar över de bästa resurserna på området. Varför ska EU göra samma sak med ett sämre resultat?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristdemokraterna

 

Ella Bohlin:

Det är nödvändigt med ett polisiärt samarbeta för att överhuvudtaget kunna bekämpa tung internationell brottslighet. Det krävs krafttag för att bekämpa slavhandeln, narkotika och annan allvarlig brottslighet. Jag kommer ägna stor kraft att motarbeta den avskyvärda sexslavhandeln med kvinnor och barn!

 

 

 

 

 

 

Miljöpartiet

 

Carl Schlyter:

Polisiärt samarbete inom EU kan naturligtvis i vissa fall vara både nödvändigt och önskvärt men detta skall alltid vara på frivillig basis - vi vill absolut inte ha polisstrukturer på EU-nivå. Centraliseringen av makt till EU innebär att människors möjligheter att påverka minskar.

 

 

EU har under senare år blivit allt mer brutal genom att man rest murar mot resten av världen och har en egen säkerhetsmyndighet, Frontex, som ska ansvara för bevakningen av EU:s yttre gränser. Ett formaliserat polissamarbete skulle driva på denna utveckling ytterligare. Endast svensk polis ska ha rätt att agera i Sverige.

 

 

 

Moderaterna

 

Gunnar Hökmark:

Ett effektivt informationsutbyte och nära samverkan mellan myndigheterna i EU:s medlemsländer är nyckelfaktorer för att kunna bekämpa de kriminella nätverken. När brottslingarna kan röra sig fritt över nationsgränserna krävs att också polisen och åklagarna i olika länder kan samarbeta.

Därför vill vi förbättra utbytet av information mellan medlemsländerna och utveckla polisens möjlighet att ta hjälp av andra länders polis, för att utreda gränsöverskridande brottslighet Ett annat viktigt arbete är jakten på intäkter från kriminell verksamhet och bekämpandet av internationell ekonomisk brottslighet.

 

 

 

Socialdemokraterna

 

Marita Ulvskog:

Vi har nationella rättssystem och då är det rimligt att också polisen är nationell. Samtidigt är det viktigt att polisen i olika länder samarbetar mycket mer kring gränsöverskridande brottslighet. På detta viktiga område återstår mycket att göra.

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet

 

Eva-Britt Svensson:

 

Vi vill inte att EU får en överstatlig polis men vi tycker självklart att det är bra med polisiärt samarbete inom EU mellan nationella polismyndigheter så som sker idag.

I det internationella polissamarbetet bör Interpol vara navet eftersom den grova brottsligheten som sexslavhandel och narkotikasmuggling nästan alltid har sitt ursprung utanför EU.

 

 

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Skriv in din epostadress här:

Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret