Hoppa till artikelns andra spalt.

Så mycket tjänar en EU-parlamentariker

<p>EU-parlamentarikernas l&ouml;ner har blivit en het fr&aring;ga i valr&ouml;relsen. De svenska ledam&ouml;terna kommer att f&aring; ett rej&auml;lt l&ouml;nelyft. Bruttol&ouml;nen blir 82 000 kronor i m&aring;naden, sedan tillkommer &auml;ven andra ers&auml;ttningar. Europaportalen har bett de svenska parlamentarikerna att redovisa hur vissa bidrag anv&auml;nds.</p>

I dag får de svenska EU-parlamentarikerna 54 500 kronor i månaden, vilket motsvarar en riksdagsledamots månadslön. Efter EU-valet kommer parlamentarikernas löner att ändras för att ledamöter från olika medlemsländer ska tjäna lika mycket. Med det nuvarande systemet finns stora skillnader mellan de olika länderna då vissa parlamentariker tjänar runt 10 000 kronor medan andra får över 100 000 kronor i månadslön. Lönerna som för närvarande betalas ut av medlemsstaterna ska fortsättningsvis betalas av EU.

De nyvalda parlamentarikerna får en månadslön på 82 000 kronor (7 665 euro), som kan beskattas både av EU och hemlandet. Detta belopp är baserat på 38,5 procent av grundlönen för en domare vid EG-domstolen.

Förutom månadslönen får parlamentarikerna också andra ersättningar.

Ett dagtraktamente på drygt 3000 kronor (290 euro) utbetalas för varje dag de deltar i parlamentets officiella verksamhet. Denna summa ska täcka exempelvis hotellrum och måltider. Om verksamheten sker utanför EU betalas halva summan ut. En uppskattning baserad på parlamentets officiella möteskalender visar att dagtraktamentet sammanlagt kan uppgå till ungefär 42 000 kronor i månaden för de enskilda ledamöterna.

Europaparlamentarikerna har i Bryssel och Strasbourg fri tillgång till kontor och grundläggande kontorsutrustning. Utöver detta har de rätt till en schablonersättning för att täcka allmänna kontorsutgifter som rör exempelvis telefoni, litteratur och representation, samt hotellkostnader i det egna medlemslandet. Nästan 43 000 kronor (4 000 euro) i månaden är avsatta för dessa utgifter. Ledamöterna behöver inte redovisa vad dessa pengar går till.

Parlamentarikerna får också ersättningar för resor. Skillnaden i de nya bestämmelserna är att det är de faktiska resekostnaderna som ska ersättas. Parlamentarikerna ska inte längre kunna få schablonbelopp som täcker mer än de faktiska kostnaderna.

De nya bestämmelserna kring ersättningar och lön börjar gälla den 14 juli 2009. De ledamöter som tidigare suttit i parlamentet kan dock välja att behålla de gamla lönerna.

Lön och ersättningar för en EU-parlamentariker från 14 juli:
Bruttolön: 82 000 kronor i månaden.
Dagtraktamente: cirka 42 000 kronor i månaden.
Schablonersättningen för kontorskostnader: 43 000 kronor per månad.

När det gäller schablonersättningen för kontorsutgifter väljer vissa ledamöter att spendera mer pengar på sina kontor i Bryssel, medan andra väljer att lägga pengarna på sin verksamhet i Sverige. De pengar som blir över från traktamente och schablonersättningar förfogar parlamentarikern själv över. En vanlig ordning bland de svenska ledamöterna är dock att en del av schablonersättningen går till det egna partiet i Sverige.

Europaportalen har frågat alla svenska ledamöter i parlamentet hur mycket av schablonersättningen på 43 000 kronor (4 000 euro) som faktiskt går åt till kontors- och representationskostnader.

Här är de svar vi fått in från de olika partierna:

Centerpartiet

Lena Ek:

Den kontorsersättning som utbetalas av Europaparlamentet har använts till kontorsmaterial, teknisk utrustning, telefon, abonnemang på tidningar och tidningstjänster för kontoret i Bryssel, i Sverige samt till Lena Eks kontor i hemmet. Under de senaste åren har Centerpartiet gjort en extra satsning på kontoret i Bryssel. För år 2009 kommer kostnaderna för kontoret överstiga den ersättning som erhålls av Europaparlamentet.

Folkpartiet

Olle Schmidt:

En fjärdedel av dessa pengar skickas till Folkpartiet. Resten av pengarna går till att betala för kontorskostnader (telefoner, bredband med mera) i Bryssel, Strasbourg och i Sverige samt till resor och hotellkostnader i Sverige.

Junilistan:

Kontoret i Sverige kostar cirka 70 000 kr i månaden i driftskostnader (hyra, städning, el, datorer, försäkringar, kontorsmaterial, datorer, datasupport, porto, med mera). Övriga delen av kostnadsersättningen använder parlamentarikerna till exempel för mobiltelefonräkningar, resor i valkretsen och egna datorer.

Kristdemokraterna

Anders Wijkman:

Pengarna går främst åt till kostnader i Sverige. Sedan har jag en mobilräkning på mellan 7 000-8 000 kronor varje månad. Kontorsersättningen är ett generöst bidrag och jag får pengar över varje månad. Tillsammans med pengar som blir över för reseersättningarna sätter jag in 20 000 kronor i månaden till en Europafond för KD som går till bland annat konsultrapporter och broschyrer.

Miljöpartiet

Carl Schlyter:

Jag gör av med cirka 32 000 kronor (3000 euro) varje månad på lokalhyra i Sverige: telefon, dator, kontor, tidningar, resor i Sverige och de andra sakerna pengarna ska täcka. Överskottet använder jag till uppbyggnad av ett grönt filosofiskt bibliotek med massa böcker och till vissa seminarier. Trots allt detta hade jag när valrörelsen började 125 000 kronor kvar på kontot, efter valet får vi se vad som blev kvar.


Moderaterna:

De moderata europaparlamentarikerna avsätter hälften av kontorsersättningen till partiet. Den används till gemensamma kanslikostnader för medarbetare. Den halva som ledamoten själv förfogar över används till kostnader för datauppkopplingar, mobiltelefon, resor inom Sverige och andra kostnader som uppkommer i samband med uppdraget.

Socialdemokraterna:

Av schablonersättningen avsätter vi 17 000 kronor/månad till att avlöna våra regionombudsmän i Sverige. Därutöver betalar vi en klumpsumma för att hyra lokaler, kontorskostnader hemma för dessa ombudsmän (lokaler som även kan användas av oss ledamöter) motsvarande 200 000 kronor/ledamot och år.

Vänsterpartiet

Jens Holm:

Jag använder hela ersättningen till kontorsutgifter i Sverige. Inrikes resor ingår, liksom en hel del tryck och kopiering, samt andra utgifter som är relaterade till mitt uppdrag när jag är på hemmaplan. Trots det tycker jag att det är alldeles för mycket. Hade anslagen varit lägre hade jag spenderat mindre. Jag stoppar förstås inte ett öre i egen ficka.

Eva-Britt Svensson: Använder hela summan till sin verksamhet i tjänsten till den del som sker i Sverige: inrikes resor, annonser, boende och andra kostnader.

Feministiskt Initiativs parlamentariker har inte svarat på enkäten.

Alla summor angivna i svenska kronor är baserade på en valutakurs där en euro motsvarar 10,69 kronor.