Barroso sträckte ut en hand till parlamentet

José Manuel Barroso flirtade med EU-parlamentets ledamöter när han på tisdagskvällen höll sitt valtal inför onsdagens omröstning. Han lovade att inrätta tre nya kommissionärsposter och att se över den infekterade Lavalfrågan.

Ett dygn före omröstningen om ett fortsatt mandat som kommissionsordförande hade José Manuel Barroso en sista möjlighet att i Strasbourg vinna Europaparlamentarikernas gunst. Och han tog chansen.

– Vi ska skapa ett speciellt partnerskap mellan EU-parlamentet och EU-kommissionen, unionens institutioner ”par excellence”, sade han halvvägs in i sitt tal.

På plats i parlamentet fanns dock inte ens hälften av ledamöterna, och majoriteten av de närvarande var Barrosos motståndare från den socialdemokratiska gruppen. 

Barroso besökte i förra veckan alla grupper i parlamentet för att diskutera sitt program, och kom i dag med ett antal nyheter i sitt anförande som är baserade på de förslag han fick då, förklarade Barroso.

Han lovar att inrätta tre nya kommissionärsposter: en för medborgerliga fri- och rättigheter – ett krav från den liberala gruppen –, en för migration och säkerhet med uppgift att skapa en gemensam migrationspolitik i EU samt en klimatkommissionär som ska genomföra EU:s klimatarbete inom alla kommissionens politikområden och för att ”ge en viktig signal inför omvärlden att Europa seriöst vill behålla ledningen i klimatarbetet på global nivå”.

Samarbetet mellan parlamentet och kommissionen ska även stärkas genom att den senare ska konsultera Europaparlamentets utskottsordföranden i större utsträckning än tidigare, bland annat genom att bjuda in dessa varje år när kommissionen antar sin arbetsagenda för det kommande året.

Den enda stora grupp som motsätter sig Barroso, den socialdemokratiska, har den senaste veckan – främst genom gruppledaren Martin Schulz – satt press på Barroso för att uppfylla gruppens krav, inklusive en omarbetning av utstationeringsdirektivet. I dag fick de svar.

Barroso lovade att en förordning som antas gemensamt av rådet och parlamentet ska klargöra hur direktivet ska tillämpas och skapa en ”legal tydlighet”. Om det under arbetet med förordningen visar sig att direktivet måste ändras ”kan jag tänka mig att se över direktivet”, sade Barroso.

Marita Ulvskog (S), var inte imponerad av det beskedet. 
– Ni försöker låtsas som att ni går våra krav till mötes, men en förordning är helt verkningslös. Ni har försökt slingra er länge utan att svara på våra frågor om direktivet, sade Marita Ulvskog till Barroso under den efterföljande debatten.

Barroso lovadeockså att ta fram en ”Women’s Charter” för att stärka jämställdhetsarbetet, utan att gå in på vad den ska innehålla.
– Jag förmodar att han menar omarbetningen av den så kallade vägkartan för jämställdhet, så det är inget nytt, säger Eva-Britt Svensson (V) om det förslaget.

Kommissionen ska också inrätta en särskild ”vetenskaplig rådgivare” som ska agera konsult inom alla kommissionens områden och öka den vetenskapliga grunden för dess beslut. 

Dagens framträdande var den sista chansen för ledamöterna att ställa frågor till Barroso, som nominerades enhälligt av EU:s 27 medlemsstater i juni.

En som tycker att valprocessen har hållit på för länge är kristdemokraternas Alf Svensson.
– Han [Barroso] svarade på varenda ledamots frågor i grupperna förra veckan, och nu gör han det igen i kammaren. Jag har svårt att fatta varför han ska utsättas för detta. Någon måtta på krav och betygsättning får det vara, säger Alf Svensson.

Omröstningen om kommissionsordföranden börjar kl 12 på onsdagen och kommer att vara hemlig.