Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen vill öka vidarebosättning av flyktingar

EU-länderna ska ta emot fler flyktingar för vidarebosättning. I dagsläget är det bara tio medlemsländer som tar emot den här typen av flyktingar. Nu vill kommissionen se bättre samordning från medlemsländerna.

På onsdagen lade EU-kommissionen ett förslag för vidarebosättning. Förslaget handlar om att flyktingar från tredje land ska kunna slussas vidare till ett EU-land. Kommissionen konstaterar att många av världens flyktingar befinner sig i utvecklingsländer i Asien och Afrika – ofta i grannländer till det egna hemlandet.
– Vårt första mål är att dessa länder ska ge ett ökat skydd. Men det i sig självt är inte tillräckligt. Vi måste visa solidaritet med länderna genom att acceptera vidarebosättning av ett visst antal flyktingar, sade EU-kommissionär Jacques Barrot när han presenterade förslaget under presskonferensen.

Av dessa tog USA emot runt 60 000 medan siffran för EU låg under 5000. Då var Sverige det land som tog emot flest vidarebosatta flyktingar. Samtidigt säger FN:s flyktingkommissariat att det är över 200 000 flyktingar som under nästa år kommer vara i behov av vidarebosättning.
– Vi vill ha ett mer aktivt samarbete. I dag är det tio medlemsländer som erbjuder vidarebosättning, sade Barrot.

Det ska vara frivilligt för EU-länderna att ta delta i programmet, men de länder som väljer att ta emot flyktingar ska få ekonomisk ersättning genom Europeiska flyktingfonden. Drygt 40 000 kronor (4000 euro) ska landet kunna få ut per flykting. EU-kommissionen hoppas att medlemsländerna med det nya programmet ska bli bättre på att samordna sig. Det kan då handla om att komma överens om gemensamma prioriteringar, eller att samordna finansiering.

Från det svenska ordförandeskapet finns ett stort intresse för att komma framåt i frågan.
– Arbetet med det gemensamma vidarebosättningsprogrammet inom ministerrådet kommer att prioriteras av ordförandeskapet och vi hoppas få ett brett och starkt stöd för detta bland medlemsstaterna och i Europaparlamentet, sade migrationsminister Tobias Billström i en kommentar till förslaget.

Enligt tidsplanen ska vidarebosättningsprogrammet kunna träda i kraft till 2011.

Förslaget ska inte blandas ihop med EU:s interna vidarebosättning av flyktingar som själva tar sig till EU. I den frågan ska ett pilotprojekt snart inledas på Malta, för att minska belastningen för landet som i dag tar emot ett stort antal flyktingar.