Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-politiker försvarar jordbruksstöd

Varningar för att ett minskat jordbruksstöd kan leda till livsmedelskriser i framtiden framfördes i jordbruksutskottet på tisdagen. Även EU-kommissionen betonade nödvändigheten av en stark jordbrukspolitik.

En fortsatt stark men reformerad jordbrukspolitik är nödvändig för Europa. Det sa jordbrukskommissionären Marianne Fischer Boel vid EU-parlamentets diskussion i jordbruksutskottet på tisdagen. En av huvuduppgifterna bör vara att säkra mattillgången i Europa, som kan vara i fara på grund av en ökad befolkning i världen och förändrade konsumtionsmönster.

– Asiater äter kött istället för ris nu för tiden, sade jordbrukskommissionären.
Hon jämförde med den gaskris som drabbade Europa i vintras och de katastrofala konsekvenser en liknande ”matkris” skulle få.

Jordbrukspolitiken
utgör i dag 48 procent av EU:s budget. När en ny budgetperiod inleds om drygt tre år beräknas den siffran ha sjunkit till 36 procent. Flera ledamöter ansåg att den nivån är fortsatt rimlig.

Ett tidigare läckt förslag på en reformerad EU-budget, där stora delar av utgifterna för jordbruket och sammanhållningspolitiken skulle flyttas till jobbskapande åtgärder och klimatarbete, avfärdade Marianne Fischer Boel.
– Det förslaget har aldrig funnits och ligger för övrigt nu i papperskorgen, sade hon smått mystiskt till utskottet, som bröt ut i applåder.
Enligt Fischer Boel var det en tjänsteman som skrivit utkastet på eget bevåg och inget som hade godkänts av EU-kommissionen.

Den tyske kristdemokratiske ledamoten Albert Dess menade att Europa skulle riskera farliga följder om hela den egna livsmedelsproduktionen skulle försvinna.
– Jordbrukspolitiken kostar varje europé ungefär tre kronor per dag, det är den billigaste livförsäkringen man kan tänka sig. Det gäller bara att fördela pengarna på ett vettigt sätt.

Även den gröne ledamoten Martin Häusling ansåg att jordbrukspolitiken var värd att försvara.

– Man måste komma ihåg att det här inte handlar om siffror på papper utan om människor och deras sysselsättning.


Ledamöterna i
jordbrukskutskottet hade en relativt välvillig inställning till en fortsatt hög nivå på jordbruksstödet. Kommissionären Marianne Fischer Boel sade att hon förstår det och håller med, men att stödet måste motsvara medborgarnas förväntningar.
– Det går att ha ett skyddsnät för bönderna men samtidigt ha ett konkurrenskraftigt europeiskt jordbruk. Lyckas vi inte med det kommer stödet för jordbruket att kollapsa och det lurar hajar i vattnet som gärna tar sig en bit av jordbruksbudgeten, sade Marianne Fischer Boel.