Hoppa till artikelns andra spalt.

"För sent för ett bindande avtal i Köpenhamn"

Klimatförhandlingarna inför Köpenhamn har börjat lossna, men det är för sent för att det ska vara möjligt att nå en lagligt bindande överenskommelse under det stora klimattoppmötet enligt Tom Hedlund på miljödepartementet. Under slutdebatten på årets Klimatforum diskuterades svårigheterna med att nå ett klimatavtal.

Allt färre menar att klimattoppmötet i Köpenhamn kommer att leda fram till ett bindande legalt avtal. Svårigheterna att komma framåt i förhandlingarna och vad som händer om det inte blir något bindande avtal i Köpenhamn blev ämnet för slutdebatten i Naturvårdsverkets Klimatforum som hölls under tisdagen.
– Det har gått väldigt trögt i FN-förhandlingarna. Det har varit svårt att komma framåt, och det har varit låsta positioner, alla väntar till slutet. Man har hoppats lite på att andra politiska förhandlingar ska kunna leverera, och det har väl skett först nu till sist, men inte tillräckligt tidigt kan man säga, sade Tom Hedlund från miljödepartementet.

Förhandlingarna inför Köpenhamn har dels skett inom ramen för FN:s klimatkonvention, men också inom exempelvis G8 och G20, där världens största utsläppsländer återfinns. I juli kunde G20-länderna enas om tvågradersmålet under ett möte i den italienska staden L’Aquila, men därefter har klimatförhandlingarna haft stora svårigheter att flytta sig framåt. Hösten har präglats av svårigheten att nå enighet om hur ett klimatavtal ska finansieras – då framför allt den rika värdens stöd till världens fattiga länder.

Samtidigt har det blivit allt tydligare att framför allt USA inte kommer att vara redo att underteckna ett bindande avtal i Köpenhamn.
– Förhoppningen är nu att man i Köpenhamn ska kunna nå ett avtal där man kommer överens om de huvudsakligaste viktigaste frågorna och där länderna binder sig politiskt att göra åtaganden av olika slag, sade Tom Hedlund och tillade sedan att hans tips är att förhandlingarna kommer att behöva fortsätta även efter Köpenhamnsmötet.
– Egentligen så är jag nog i grunden positiv, vi vet att hela världen vinner på ett klimatavtal, ändå slåss man. Jag tror att det är mycket förhandlingstaktik och maktspel, men i grunden är ju alla vinnare om vi lyckas fixa detta. sade Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Annons

Axelsson menar att det finns anledning att vara positiv över de signaler som kommer från Kina och Indien om att de två länderna är beredda att vidta åtgärder.
– Men det som gör mig besviken är att man är så förhandlingsförlamad och att de rika länderna inte tar sitt ansvar. För det handlar i grund och botten om en nord-syd-konflikt. Jag är otroligt rädd att man i Köpenhamn inte vill komma till skott, sade Axelsson.
– Vi får inte genombrottet om vi nedgraderar Köpenhamn, då får vi inte de här nattliga förhandlingarna när man svettas och äntligen löser problemen – utan säger att vi tar problemen sedan. Då förlorar vi momentum, det här är en global samling av sällan skådat slag, det tillfället ska man inte slösa bort.

– Det är lite för sent för att det ska kunna bli ett lagligt bindande avtal. Men det är heller inte väsentligt, utan det viktiga är att det bli ett avtal som innehåller viktiga åtaganden och sätter en tidsplan för när ett legalt bindande avtal ska kunna tas, sade Tom Hedlund.

Men även om det ser mörkt ut att få till ett avtal i Köpenhamn tror både Svante Axelsson och Tom Hedlund att processen kommer att fortsätta efter det stora klimattoppmötet och slutligen leda fram till ett bindande avtal.
– Även om vi inte får ett ratificerbart bindande legalt avtal i Köpenhamn så får vi en överenskommelse som kommer att leda till ett avtal inom kanske ett år. Förhoppningsvis blir det redan i vår, och det tror jag är fullt möjligt att göra, sade Tom Hedlund.

Ett sista inlägg i debatten gjorde Naturvårdsverkets Leif Bernergård som menade att det kommer uppstå en diskussion efter Köpenhamn om vem som gjort fel och vem som kunde ha gjort mer:
– Det kommer säkert att vara en viss besvikelse efter Köpenhamn. Men förhoppningsvis så lägger man grunden till att man om några månader därefter tar itu med förhandlingarna ett varv till, kör mycket hårdare och under nästa år kommer till det här bindande avtalet