Oro över ökad användning av syntetiska droger

<p>F&auml;rre europ&eacute;er anv&auml;nder sig av cannabis. D&auml;remot &ouml;kar anv&auml;ndningen av syntetiska droger i Europa och det tycks som att allt fler anv&auml;nder sig av flera droger samtidigt enligt den &aring;rliga rapporten fr&aring;n EU:s drog&ouml;vervakningscentrum (ECNN).</p>

Cannabisanvändningen i Europa är på tillbakagång. I nuläget använder sig 2,5 procent av de unga européerna dagligen eller nästan dagligen av cannabis enligt årets rapport från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ECNN. Det är också bland unga som användningen av cannabis minskar mest.

Läs rapporten

I Sverige är användningen förhållandevis låg vid en jämförelse med övriga Europa. Medan ungefär var tredje person i Europa i åldern 15 till 24 år någon gång använt sig av cannabis är siffran för Sverige att elva procent av männen i samma ålder någon gång testat drogen. Samtidigt är dock trenden i Sverige at något fler använder sig av cannabis.
I dag släppte Statens Folkhälsoinstitut en rapport som visar att unga personer är särskilt skadekänsliga vid cannabisanvändning. Studien visar att en användning av drogen leder till inlärningssvårigheter, men också en risk för att utveckla schizofreni och psykos.
– Trots att forskningen om cannabis har ökat under senare år finns en osäkerhet bland olika grupper om vilka risker det medför. Det breda skadepanoramat tyder på att synen på cannabis som ett ”lätt” narkotiskt preparat är missvisande, säger Nils Stenström på Folkhälsoinstitutet i ett uttalande.
Men om den minskade cannabisanvändningen i Europa är ljuspunkten visar rapporten från ECNN att de stora drogerna i Europa, kokain och heroin, behåller sitt grepp om marknaden.
– Kokain och heroin behåller greppet om Europas drogscen, och det är lite som för tillfället tyder på en förbättring när det gäller deras användning i Europa, säger ECNN-chefen Wolfgang Götz i ett uttalande.
Ett annat orosmoment är de syntetiska drogerna där internet används för att sälja många olika ämnen. Dessa droger har i flera fall liknande effekt som cannabis vid användning.
– I och med att utbudet av ämnen växer och narkotikaanvändarnas repertoar blir alltmer komplex är också blandmissbruk en av våra viktigaste frågor.
En svårighet när det gäller dessa ämnen är att lagstiftningsapparaten inte hinner med den takt som ämnena utvecklas i, vilket innebär att drogerna i vissa fall kan säljas helt lagligt via olika sajter på internet.
– Det är dags att erkänna att tiden är förbi när droger och organiserad brottslighet kunde bekämpas på nationell nivå. Den globala kriminaliteten är ett faktum, men det europeiska gensvaret förblir splittrat, säger EU-kommissionär Jacques Barrot om de nya tendenserna för droganvändning.