Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Mer pengar till EU-parlamentets personal

EU-politikernas personal kan sannolikt se fram emot högre löner den 1 maj i år. Europaparlamentets budgetutskott väntas ge klartecken i nästa vecka.

Europaparlamentets budgetutskott väntas inom de närmaste veckorna rösta igenom ett förslag om att höja den totala ersättningen för EU-politikernas assistenter med närmare 15 000 kronor i månaden. Samtidigt ska 150 nya tjänster inrättas på grund av det extraarbete som införandet av Lissabonfördraget innebär. 

Omröstningen skulle ha skett redan i går onsdag, men de höjda ersättningsnivåerna spräcker parlamentets budget och därför måste de först utreda vilka nedskärningar som ska göras i andra delar av budgeten. Ett beslut väntas därför tidigast i slutet av nästa vecka.

Europaparlamentets generalsekreterare, Klaus Welle, har gjort en genomgång av de förändringar som Europaparlamentet står inför i och med att Lissabonfördraget träder i kraft. Framför allt är det områden som omfattar lagstiftningsarbetet som ska förstärkas. I sin slutsats konstaterar Welle att parlamentet är i behov av den höjda ersättningsnivån och de nya tjänsterna.
– Med Lissabonfördraget måste parlamentet fråga sig var resurserna ska placeras. Vi måste använda vår granskande och kontrollerande makt, men vi är inte så bra utrustade som vi borde. Vi behöver koncentrera våra resurser på det lagstiftande arbetet, sade Klaus Welle till budgetutskottets ledamöter rapporterar European Voice.

Medan de stora partigrupperna i parlamentet vill höja ersättningsnivåerna hörs kritik från vänstergruppen. Där ingår Eva-Britt Svensson (V) som anser att höjningen är onödig, oavsett om införandet av Lissabonfördraget leder till mer arbete för politikerna och deras assistenter.
– Vår ersättning i dag täcker väl våra behov. Det här kan i stället komma att användas för att höja lönenivåerna, säger Eva-Britt Svensson och tillägger att hon anser att hela personalsituationen i parlamentet borde ses över.
– Jag är övertygad om att man ökat ersättningen utan att titta på var de verkliga behoven finns. Det är många myndigheter som genom Lissabonfördraget får nya befogenheter och nya arbetsuppgifter utan att deras ersättningsnivåer höjs.

Går förslaget igenom i parlamentet den 10 februari kommer de nya ersättningarna att betalas ut från och med 1 maj i år.