Bill (M): KU tillämpar gällande rätt i Lavalfrågan

Ulf Öberg gick i tisdags på nytt till hårt angrepp på riksdagens konstitutionsutskott för vår behandling av Lagrådet, regeringens Lavalproposition, och frågan om riksdagens godkännande av lagen måste skjutas upp ett år Men jag kan lugna Öberg med att KU:s majoritet följer de lagar och regler som finns för riksdagsarbetet. Det skriver Per Bill (M), vice ordförande i konstitutionsutskottet.

Advokat Ulf Öberg gick i tisdags på nytt till hårt angrepp på riksdagens konstitutionsutskott för vår behandling av Lagrådet, regeringens Lavalproposition, och frågan om riksdagens godkännande av lagen måste skjutas upp ett år (Europaportalen 100216). Det är något som den rödgröna oppositionen krävt med stöd av vissa regler och som konstitutionsutskottet ska ta ställning till.

Jag kan lugna Ulf Öberg med att KU:s majoritet följer de lagar och regler som finns för riksdagsarbetet. I det aktuella fallet framgår det inte direkt av lagstiftningen hur situationen ska bedömas. Därför måste vi bland annat titta på lagens förarbeten för att få vägledning. Där ges uttryckligen stöd för att lagrådets yttrande kan inhämtas av KU när som helst under ett ärendes beredning.

Alltså kan ett yttrande från lagrådet läggas till grund för KU:s bedömning av om ett ärende även om yrkande om vilandeförklaring kommer upp i ett senare skede. Här har lagrådets hörts utan att något yrkande om vilandeförklaring finns på plats.

Lagrådet har yttrat sig om de faktiska förslagen i propositionen och kommit fram till att dessa inte berör sådana fri- och rättigheter att en vilandeförklaring kan bli aktuell. Att då följa lagrådets bedömning i frågan är inte att tala maktspråk, det är att tillämpa gällande rätt.

Per Bill (M)
Vice ordförande i riksdagens konstitutionsutskott