Borg kräver mer av Grekland

Finansminister Anders Borg kräver mer av Grekland när EU:s finansministrar i dag träffas i Bryssel för att diskutera hur förtroendet för euron kan upprätthållas.

– Det Grekland gjort räcker inte. Vi behöver se mer konkreta åtgärder för att återfå trovärdigheten på marknaderna, säger Anders Borg (M).

På dagens finansministermöte hamnar Grekland i fokus som har stora problem med sina statsfinanser. Landet måste sänka sina budgetunderskott med minst fyra procent under detta år för att komma ner till 8,7 procent. Grekland har redan lovat att höja tobaks- och bensinskatten samtidigt som lönerna har frysts i den offentliga sektorn där även ett anställningsstopp införts.

Men det räcker inte enligt Sveriges finansminister Anders Borg (M).
– Det Grekland gjort räcker inte. Vi behöver se mer konkreta åtgärder för att återfå trovärdigheten på marknaderna, säger han innan mötet.
Borg driver därmed en annan linje än EU-kommissionen och Eurogruppen som har sagt att man ska utvärdera åtgärderna den 16 mars då Grekland eventuellt kan komma att presentera ännu fler räddningsinsatser om det ses som nödvändigt i Bryssel.
– Vi utesluter inte att det behövs en gemensam europeisk stödinsats för att stärka trovärdigheten för den grekiska ekonomin, men det måste ske med en stark roll för IMF när det gäller övervakning, säger Borg.

Den internationella valutafonden IMF ska dock endast övervaka åtgärderna och bistå med teknisk hjälp – inga lån är aktuella från fonden anser eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker.
– Om Kalifornien har finansiella problem skulle USA inte gå till IMF, varför ska vi göra det om vi har egna resurser att klara av situationen? Spekulationerna från framför allt anglosaxiskt håll om att IMF skulle komma till ekonomisk hjälp är absurda, säger Jean-Claude Juncker, som på väg in till mötet till synes skämtsamt drämde Anders Borg i huvudet med en Financial Times.

Även Malta, Rumänien, Litauen, Ungern, Lettland och Polens ekonomiska situation ska diskuteras på tisdagen. Alla länderna befinner sig i ett så kallat underskottförfarande som innebär att länderna inte lyckats leva upp till de krav som satts upp. I dessa fall kommer troligtvis EU att förlänga ländernas tidsfrist för att få bukt med underskotten.