Hoppa till artikelns andra spalt.

Borg utesluter inte svenska pengar till Grekland

EU:s finansministrar har olika syn på hur den grekiska ekonomin ska räddas. Anders Borg vill att den internationella valutafonden, IMF, ska få en ledande roll medan euroländerna säger nej. Det kan även bli tal om att svenska skattebetalare kan bli tvungna att skjuta till pengar i den havererade grekiska ekonomin.

Grekland har varit det stora samtalsämnet i Bryssel under den senaste veckan. Ett räddningsprogram har nu mejslats fram för att återställa landets finanser. Men den svenske finansministern Anders Borg (M) tycker att det åtgärdsprogram som finns är för vagt. Grekland har länge brottats med underskott i statsbudgeten och för att minska underskottet med de utlovade fyra procenten i år måste åtgärderna vara mycket mer konkreta. Många av de föreslagna åtgärderna ska genomföras på lokal nivå och det är där problemen har uppstått tidigare, menar Anders Borg.
– Det är uppenbart att programmet för att rädda Grekland har vagheter, sade Anders Borg efter mötet med EU:s finansministrar.

Till skillnad från många av sina kollegor vill den svenske finansministern att den internationella valutafonden, IMF, håller i taktpinnen. Kritikerna menar att det är pinsamt för EU och euroländerna om de inte lyckas ta hand om sina egna medlemsländer.
– Det är IMF som har kompetensen och de bör ha en stark ställning när det kommer till att utforma och övervaka programmet, sade Anders Borg.

Den svenske finansministern menade att det trots allt är viktigt att EU-länderna visar solidaritet med de andra medlemsländerna i unionen.
– Det finns en betydande risk med att de grekiska problemen sprider sig till Öst- och Centraleuropa vilket även kan påverka vår ekonomi, sade Anders Borg.

Detta kan innebära att svenska skattebetalare får dra ett strå till den grekiska ekonomin.
– Jag vill inte utesluta några åtgärder i det här läget, sade Anders Borg.
Exakt hur detta skulle se ut ville Borg dock inte gå in på.

I frågan om finansiellt stöd hade Borg samma linje som övriga ministrar på plats. Den spanska finansministern Elena Salgado upprepade vad Europas stats- och regeringschefer sade vid toppmötet i förra veckan.
– Om det behövs kommer euroländerna att göra vad som krävs. Det är ett åtagande som inte kan ifrågasättas men det behövs inte läggas fram en exakt plan för det i nuläget, sade Elena Salgado efter mötet.