"EU har tappat ledartröjan i klimatkampen"

Reinfeldt fick ta emot hård kritik från oppositionen för att inte ha lyft klimatfrågan under det nyligen genomförda EU-toppmötet. Statsministern försvarade sig och pekade på andra länders ovilja att ta ansvar.
– EU har tappat ledartröjan i klimatkampen, sa Ulf Holm (MP).

När statsminister Fredrik Reinfeldt under tisdagen mötte riksdagen för att presentera resultatet från förra veckans toppmöte möttes han av hård kritik. Under toppmötet ströks klimatet från dagordningen till förmån för diskussioner om situationen i Grekland.
– Detta tyder på att EU har tappat ledartröjan i klimatkampen. Hur kunde du tillåta att frågan om klimatet inte lyftes, frågade Ulf Holm (MP).

Statsministern framförde att det inte längre är Sverige som är ordförandeland och att mötet var anordnat av Europeiska rådets ordförande Herman von Rompuy. Reinfeldt klargjorde att han är beredd att ta klimatdiskussionen men att världen måste ändra sitt sätt att fatta beslut.
– De som var mäktiga i Köpenhamn var de länder som har stora utsläpp och små ambitioner om att sänka dem. EU kämpade stenhård med att få upp ambitionerna men världen måste ändra sitt sätt att fatta beslut annars kommer vi inte kunna lösa klimatproblemen, sade Reinfeldt och poängterade att det finns stora ambitioner att arbeta vidare med frågan under kommande klimatmöten i Bonn och Mexiko.

Förutom klimatet var det den grekiska ekonomin som dominerade utfrågningen och från oppositionen hördes kritik kring EU-ländernas diskussioner om Greklands situation.
– Det är inte bara Grekland utan flera av Europas medlemsländer som dras med stora underskott. EU:s grundfördrag förbjuder att man går in och löser denna skuld men ändå diskuteras frågan. Det är ett problem att flera länder är rädda och inte vågar låta fallet gå till Internationella Valutafonden, sade Max Andersson (MP).

Statsministern framhöll att det har varit stora diskussioner kring att Grekland inte från början har presenterat de rätta siffrorna och att det blir en trovärdighetsfråga, vilket skiljer dem från de andra länderna med underskott.

Reinfeldt upprepade flera gånger att Grekland har ambitioner att själva ta sig ur sin kris.
– Varje land har ett naturligt eget ansvar för sin ekonomi och man får förutsätta att de som ha satt sig i situationen själva också ska ta sig ur den, sade Reinfeldt.

Statsministern presenterade också resultatet av det svenska ordförandeskapet för riksdagen och förklarade sig mycket nöjd.
– Sverige har under sitt ledarskap levererat goda resultat inom samtliga prioriterade områden, sa Reinfeldt som dock fick ta emot hård kritik från oppositionen för klimatarbetet.