EU:s ledare strök klimatfrågan

EU-parlamentet röstade i onsdags för att EU måste höja sina klimatambitioner. Samtidigt prioriterades klimatfrågan ned under EU-toppmötet i torsdags och diskuterades aldrig.

EU-parlamentet vill att EU ska höja ambitionsnivån i klimatpolitiken. Att klimattoppmötet i Köpenhamn slutade i ett bakslag får inte innebära att EU sänker den egna nivån anser parlamentet som i onsdags antog en resolution i frågan. EU-politikerna uppmanar EU-kommissionen att lägga fram ett förslag för att höja utsläppsnivån till mer än 20 procent till 2020.

Inför klimattoppmötet i
Köpenhamn i december använde EU:s ledare löftet att EU skulle höja utsläppsmålet från 20 till 30 procent fram till 2020 som en hävstång för att andra länder skulle höja de egna nivåerna. Men bristen på framgång i Köpenhamn innebar att det aldrig blev aktuellt att höja till den högre nivån.
Under gårdagens toppmöte var det tänkt att EU:s ledare skulle diskutera de bud som 55 länder lämnat in till FN:s klimatpanel i den första tidsfrist som gick ut den 31 januari. Men så blev det inte, utan frågan sköts upp till det ordinarie toppmötet i mars.
– Det fanns ingen tid för klimatfrågor. Det blir en fråga för marstoppmötet, och det är ju snart, sade EU:s nye permanente ordförande Herman Van Rompuy vid presskonferensen efter mötet.

EU-parlamentet och EU:s ledare är dock helt överens ifråga om att EU måste stärka rösten utåt och förbättra diplomatin.
– Det behövs starkare koordinering. EU behöver mer tyngd i internationella institutioner. Vi måste vara mer aktiva och göra ställningstaganden, sade Herman Van Rompuy samtidigt som han sade att detta varit särskilt tydligt i var tydligt i Köpenhamn.

Enligt parlamentet bör EU:s utrikesminister, Catherine Ashton, och nye klimatkommissionären Connie Hedegaard få i uppdrag att lägga upp en ny diplomatisk strategi.