EU:s ekonomi är fortfarande bräcklig, enligt kommissionens prognos. Foto: Stock.xchng.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fortsatt skakigt för EU-länder

EU:s ekonomi gör små framsteg och är fortfarande mycket bräcklig enligt den framtidsprognos som EU-kommissionär Olli Rehn lade fram på torsdagen. Tillväxten i EU förväntas dock öka under 2010. EU:s nya superstrategi, EU2020, pekas nu ut som vägen ut ur krisen.

Tillväxten i EU tog små steg framåt under tredje kvartalet 2009, vilket markerade slutet på den längsta och djupaste konjunkturnedgången i EU:s historia, enligt EU:s nyutsedda kommissionär för ekonomi, Olli Rehn, som lade fram sin första framtidsprognos på torsdagen. De ekonomiska utsikterna för de samlade EU-länderna under 2010 är däremot nästan oförändrade.
– Återhämtningen gör framsteg men är fortfarande bräcklig och arbetar i motvind, sa Rehn.

Prognosen visar på små förändringar sedan höstens rapport men tillväxten förväntas ändå öka med 0,7 procent under 2010 både i EU och i euroområdet. Avgörande för att ekonomin har kunnat vända är, enligt Rehn, de krisåtgärder som EU vidtagit. Rehn beskrev strategin EU2020 som en nödvändig plattform för den ekonomiska tillväxten.
– Den nya strategin Europa 2020 som ska leda till en modernisering av våra ekonomier bör gå hand i hand med konsolideringen av våra offentliga finanser, sa Rehn på presskonferensen.

En anledning till prognosens små förändringar är att prognosmakarna ännu inte hunnit behandla situationen i Grekland och eurokrisen.
– Att få den europeiska ekonomin tillbaka till kraftig och hållbar tillväxt bör vara vårt övergripande mål, sa Olli Rehn.

På torsdagen presenterade även Europeiska Investeringsbanken (EIB) sin årliga rapport för 2009. Ordförande Philippe Maystadt konstaterade att bankens utlåning förra året blev rekordstor med motsvarande 790 miljarder kronor.
– I och med EU:s plan för ekonomisk återhämtning bad de EIB att bidra mer, vilket vi också har gjort, sa Maystadt.

En av EIB:s satsningar har varit på klimatförebyggande åtgärder där 170 miljarder kronor har lagts på olika klimatprojekt för att minska utsläppen av växthusgaser. Den totala utlåningen för 2010 planeras bli 750 miljarder kronor i avsikt att hjälpa medlemsstaterna att hantera den ekonomiska krisen.

Maystadt sa också att han hoppas att kreditmarknaden ska ha återhämtat sig så pass mycket att EIB kan minska sin utlåning 2011.