Islands EU-förhandlingar kan ta sin början

Europa i veckan:
EU-kommissionen ger grönt ljus till Island, utrikesministrarna diskuterar Iran och Cecilia Malmström lägger fram sitt första förslag som EU-kommissionär.

EU-minister Birgitta Ohlsson gör debut i ministerrådet när EU-ministrarna och utrikesministrarna träffas på måndag. På mötet förbereds EU:s toppmöte i mars då den nya tillväxtstrategin EU2020 ska mejslas fram. EU-ministrarna följer också upp klimatmötet i Köpenhamn en första gång och äter en middag med Herman Van Rompuy, ordförande för Europeiska rådet 

Dessförinnan har utrikesministrarna diskuterat EU:s insats i Haiti och förebereder den internationella givarkonferensen som hålls den 31 mars. Irans kärntekniska program dryftas och hur EU ska förhålla sig till den senaste utvecklingen. FN:s kärnenergimyndighet IAEA ska i en ny hemlig rapport komma fram till att Iran är på väg att framställa sin första kärnstridsspets. Även människorättssituationen ska diskuteras där EU i synnerhet vänder sig emot de senaste avrättningarna i Iran i efterräkningarna av presidentvalet i somras.

Presidentvalet i Ukraina har godkänts av flera internationella instanser, bland annat valobservationen ledda av Osse, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, vilket EU har välkomnat. Utrikesministrarna ska nu tala om det kommande Associationsavtalet med Ukraina.

I sista stund har en diskussion om Vitrysslands behandling av polska minoriteter lagts till på dagordningen på begäran av Polen.
I EU-parlamentet sammanträder utskotten i veckan och på torsdag och fredag hålls en så kallad minisession då hela parlamentet samlas i Bryssel. Ledamöterna ska bland annat lägga fram sin åsikt om EU:s nya fiskeripolitik. 

Jämställdhetsutskottet röstar om att öka minimitiden för föräldraledighet i EU på tisdag. Chefen för världshandelsorganisationen WTO, Pascal Lamy, sammanträder med utskottet för internationell handel. 

På onsdag väntas EU-kommissionen ge sin rekommendation om att Islands ska få inleda medlemskapsförhandlingar med EU. EU-kommissionär Cecilia Malmström kommer samma dag presentera ett förslag på hur EU:s gränsbyrå Frontex ska stärkas.

På torsdag och fredag träffas EU:s justitieministrar för att inleda arbetet med att implementera det så kallade Stockholmsprogrammet. En mängd olika frågor finns på agendan, bland annat ett gemensamt besöksförbud, utvecklandet av en europeisk säkerhetsstrategi, en pakt mot olaglig internationell narkotikahandel, olaglig migration längs EU:s södra havsgränser, och förbindelserna med USA i rättsfrågor.