Flyktingar som anländer till italienska Lampedusa.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Italiens flyktingpolitik möter hård kritik

Skarp kritik riktas från Läkare utan Gränser mot hur Italien tar emot flyktingar. Landets flyktingläger brister på flera sätt mot grundläggande mänskliga rättigheter. Italienska EU-politikern Sonia Alfano uppmanar EU-kommissionär Cecilia Malmström att agera för att hjälpa flyktingarna.

Läkare utan Gränser (MSF) riktar svidande kritik mot Italiens bemötande av migranter. Organisationen har under 2008 och 2009 besökt ett tjugotal italienska flyktingcenter och i slutrapporten som diskuterades vid ett seminarium i Strasbourg i förra veckan framkommer stora brister i flyktingcentrens behandling av asylsökande och migranter. 

Redan 2004 gjorde MSF en undersökning som var skarpt kritisk och några förbättringar sedan dess kan de inte hitta. I stället framkommer att flyktingarna möts av bristande respekt för grundläggande rättigheter; det är svårt att få vård, juridisk eller social hjälp. De som lever i centren visar också upp tecken på missmod, självskadebeteende och ilska. I flera fall har det lett till våldsamma gräl och upplopp. 

MSF pekar också på brister i italienska myndigheters kontroll av centren. Trots att flyktingcentren började sättas upp redan för tio år sedan finns fortfarande inga riktlinjer för hur de ska drivas. Italiens sjukvårdsmyndighet gör heller inga kontroller av hur sjukvården i lägren fungerar. ”Centren för immigranter verkar fungera som öar separerade från världen utanför, med sina egna levnadsförhållanden, dimensioner och regler, utan någon kontroll från utsidan eller krav på att uppfylla kvalitetsindikatorer”, skriver Läkare utan gränser.

Av de 21 center som Läkare utan Gränser besökt tilläts de inte komma in i centren i Bari och på Lampedusa. Tidigare har FN:s flyktingorgan UNHCR rapporterat om att flyktingförhållandena i lägret i Lampedusa varit mycket svåra. Ön är ett vanligt mål för många av de migranter som anländer till EU från Afrika. 

Förra året godkände Italiens parlament en lag som förlängde tidsgränsen för hur länge en asylsökande tillåts hållas i förvar, från två månader till sex månader. Men enligt Läkare utan Gränser är det inte något av centren som gjort några anpassningar inför att flyktingar kan tvingas stanna längre i lägren. Italien har redan sedan tidigare ett skamfilat rykte i flyktingfrågan och förra året slöts ett avtal med Libyen för att kunna skicka tillbaka migranterna direkt dit utan att ge dem möjlighet att söka asyl. 

I centret i Trapani upptäckte organisationen att det inte fanns några fönster och att sanitetsfaciliteterna var miserabla. De har nu uppmanat den italienska regeringen att stänga centret, och ett löfte har getts från inrikesminister Roberto Maroni om att så ska ske. Men centret i Traponi är inte ensamt om sina problem. I det största centret i Crotone vistas runt 1 200 personer – av dem har över hälften varit där i mer än fem år, och detta trots att flyktinglägren egentligen är till för nyanlända flyktingar. 

Sonia Alfano, italiensk EU-politiker och företrädare för det regeringskritiska partiet Italia dei Valori, var en av dem som stod bakom seminariet i Strasbourg i förra veckan. Hon menar att EU måste agera mot de italienska flyktinglägren.
– Vi kommer att ställa en skriftlig fråga till EU-kommissionen och fråga vad man kan göra åt detta.

Alfano anser att en tillsyn över lägren inte bara kan skötas genom italienska myndigheter, utan även måste ske från EU:s sida.
– I och med att det finns fonder på europeisk nivå tillgängliga för länder som tar emot flyktingar måste man kunna följa upp utvecklingen. Tillsynen skulle behöva ske med regelbundna besök i centren. Besök som verkligen gör att vi får se hur det ser ut, säger Sonia Alfano.

Nu finns en ny kommissionär för de här frågorna, Cecilia Malmström. Vilka initiativ vill du se från henne?
– Jag hoppas att hon tar initiativ som verkligen hjälper de människor som kommer till de syditalienska kusterna. De får inte ens söka asyl och sätts i center i en fruktansvärt låg standard.