Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionär vill ha kroppsskanning

Kroppsskanning på flygplatser kan komma att bli verklighet i EU. Men först ska kommissionen utreda hur det påverkar integriteten.

EU-kommissionen är positiv till kroppsskanning, men vill först snabbutreda frågan i synnerhet kring integritets- och säkerhetsfrågor.

– Passagerarnas säkerhet är min största prioritet som transportkommissionär, sa Siim Kallas.

 

Kallas poängterade att EU behöver vidta flera kombinerade åtgärder för att öka säkerheten och bekämpa terrorism riktad mot flygplatser men att det också är viktigt att titta noga på frågorna om personlig integritet.

 

Debatten om kroppsskanning dök upp efter den misslyckade terroristattacken mot ett flygplan från Amsterdam till Detroit i december förra året. Storbritannien och Nederländerna har redan infört kroppsskanning på sina flygplatser och fler länder ser nu över möjligheterna.

– Det går inte att bortse ifrån att flygplatser fortfarande är måltavlor för terrorister, sa Kallas.

 

Idag, fredag, träffas EU:s transportministrar för ett informellt möte i Spanien. Mötet har ingen beslutande funktion men enligt Näringsdepartementets departementssekreterare Jenny Malmberg kommer samtal om kroppsskanning säkerligen komma upp.

– Sverige kommer inte att fatta något beslut i den här frågan i dagsläget innan hälso- och integritetsfrågorna är helt utredda. Men vi kan inte utesluta någonting i det här stadiet, säger Malmberg.

Sveriges infrastrukturminister Åsa Torstensson deltar inte i mötet.