Hoppa till artikelns andra spalt.

Kriser tvingar fram extra toppmöte

På torsdag samlar Europeiska rådets nye ordförande Herman van Rompuy ledarna till ett extrainsatt toppmöte. Orsaken är den senaste tidens oenigheter kring mötets tre huvudfrågor: ekonomin, klimatet och Haiti.

Den angelägna frågan hur EU ska ta sig ur den ekonomiska krisen är huvudanledningen till att ordföranden i Europeiska rådet Herman Van Rompuy har satt in ett extra toppmöte på torsdag. Tanken med det informella mötet är att EU:s stats- och regeringschefer på ett ledigare sätt ska samtala med varandra. Inbjudna till mötet, som på grund av sin informella karaktär kommer att hållas i ett anrikt bibliotek i Bryssels EU-kvarter, är även EU:s utrikesminister Catherine Ashton och kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

I år går den gamla och till stora delar misslyckade Lissabonsstrategin för den europeiska tillväxten i graven och dess efterföljare EU 2020 ska ta vid. Den nya strategin, som utgör riktlinjer för kommissionen, bygger på en grönare ekonomi och kunskapsbaserad konkurrens. Den har varit ute på remiss på nationell och regional nivå i EU-länderna och på torsdagen tas de första stegen mot att klubba strategin. En av huvudfrågorna är hur bindande målen och åtgärderna i strategin ska vara.

Diskussionen blir än viktigare mot bakgrund av den kris som framförallt drabbat de så kallade PIIGS-länderna (Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien). Deras situation, och i synnerhet Greklands, blir ett viktigt samtalsämne på mötet. Eurozonen skakas av sin första allvarliga kris och de större länderna med Tyskland i spetsen kan komma att tvingas att rädda Grekland med stora lån – något som dock är kontroversiellt. Van Rompuy förväntas även presentera sin idé om en gemensam ”ekonomisk regering”, rapporterar AFP.

Utöver de ekonomiska frågorna kommer även misslyckandet vid klimatmötet i Köpenhamn och jordbävningen i Haiti att tas upp. En gemensam europeisk strategi inför nästa klimattoppmöte i Mexiko i november ska börja mejslas fram och rörande situationen i Haiti tros ledarna diskutera vad EU kan göra efter att behovet av direkt nödhjälp avtagit.

Wanja Lundby-Wedin, ordförande för Europafacket har innan mötet träffat van Rompuy för att lägga fram sina krav som går ut på att EU-länderna ska fortsätta med de stimulanspaket som tidigare satts in för att behålla jobben och främja tillväxten.

Det blir det första toppmötet som den nya ordföranden Van Rompuy leder. Han höll dock ofta likande informella möten under det knappa år han var belgisk premiärminister. Under den tiden lyckades han framgångsrikt hålla samman ett tudelat Belgien. Hur det går denna gång återstår att se.