"Lagrådet gav ett halvt besked om Lavallag"

Lagrådet lämnade på måndagen ett svar till riksdagens konstitutionsutskott, KU, om riksdagen bör skjuta upp beslutet om Lavallagen. Svaret var dock inte entydigt. KU får nu själva ta ställning till frågan.

Regeringens förslag till den så kallade Lavallagen fortsätter att gäcka dem som vill ha ett klart besked om lagen i sig inskränker de mänskliga fri- och rättigheterna. Oppositionen i riksdagen menar att så är fallet och vill därför att riksdagens beslut ska vara vilande i ett år, detta enligt vissa särskilda regler. Men huruvida dessa regler kan åberopas eller inte är fortsatt oklart. Lagrådet menar att frågan är för tidigt väckt.

Den centrala frågeställningen om förhandlingsfriheten blir inskränkt eller inte med regeringens förslag lämnar lagrådet obesvarad.
– Detta är bara ett halvt svar som inte ger KU något besked på om lagen kan skjutas upp ett år eller inte, säger Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO.

Även ledamoten av konstitutionsutskottet Ingvar Svensson (KD) är förvånad över det korta svaret.
– De vill inte ta ställningen till om förhandlingsrätten blir inskränkt med regeringens förslag. Den frågan får vi alltså lösa själva i KU, säger Svensson.

Lavallagen ska reglera arbetsrätten för utländska löntagare som tillfälligt utför arbete i Sverige. Ursprunget till lagen är en uppmärksammad EU-dom efter en facklig blockad av ett skolbygge i Vaxholm 2004.