Arlanda

Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmströms första förslag: stärkta EU-gränser

En stärkning av EU:s yttre gränser blev Cecilia Malmströms första åtgärd som EU-kommissionär. Hädanefter ska EU:s gränsbyrå Frontex bland annat kunna köpa in egen utrustning för att övervaka gränserna, enligt Malmströms förslag som presenterades på onsdagen.

Precis två veckor efter att hon valdes till ny EU-kommissionär för de så kallade inrikesfrågorna lade Cecilia Malmström fram sitt första förslag till ny lagstiftning i EU.

Det handlar om att stärka EU:s gränsbyrå Frontex som koordinerar medlemsstaternas övervakning av EU:s yttre gränser.

Enligt Cecilia Malmström har Frontex brottats med problem under en längre tid. Bland annat saknas utrustning och personal när operationer ska genomföras, vilket de nya reglerna ska råda bot på. Det ska bli obligatoriskt för medlemsländerna att leverera den utrustning, som båtar, helikoptrar och flygplan, som de har lovat och gör de inte det väntar bestraffning. Cecilia Malmström väntar sig att fler länder bidrar än tidigare.
– Solidariteten mellan länderna är viktig för att systemet ska fungera.

Frontex ska också kunna köpa eller hyra sin egen utrustning för att kunna bli mer självständigt.  I förslaget ingår vidare att en representant för en människorättsorganisation ska observera Frontex insatser. Frontex har anklagats för att i sina operationer tidigare ha bortsett från grundläggande mänskliga rättigheter, som att ge flyktingar möjlighet att söka asyl när de passerat EU:s gränser.
– Det kan ha begåtts misstag innan, det kan jag inte utesluta. Därför lägger vi fram det här förslaget som ska stärka de mänskliga rättigheterna i Frontex arbete, sade Cecilia Malmström.

Cecilia Malmström lägger fram förslaget för EU:s ministrar i morgon torsdag och måste även få Europaparlamentets stöd för att det ska bli verklighet.