Annons

Inflationen har under det senaste året minskat kronans värde med 0,7 procentenheter.

Inflationen har under det senaste året minskat kronans värde med 0,7 procentenheter.

Bild: Fredrik Haglund

Inflationen allt högre i Sverige

På ett år har den svenska inflationen ökat från 2,0 till 2,7 procent och har nu den sjätte högsta inflationen i EU, enligt ny statistik från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Med en inflation på 2,7 procent ligger Sverige betydligt över EU-genomsnittet 1,7 procent. Skillnaden mot euroländerna är ännu högre där inflationen legat stadigt runt 1,0 procent. I februari väntas den sjunka till 0,9 procent. Den Europeiska centralbankens inflationsmål ligger på två procent, vilket även är det svenska målet. Det kan innebära att riksbanken inom en snar framtid höjer reporäntan för att få ner inflationen i Sverige.

Statistiken från Eurostat visar att den ekonomiska utvecklingen varierar kraftigt i EU-länderna. Till exempel har inflationen i Lettland sjunkit ner under nollstrecket och ligger på - 3,3 procent, vilket innebär en deflation. I andra änden på spektrumet ligger Ungern med en inflation på 6,2 procent.

Annons

Även arbetslöshetssiffrorna visar på stor variation mellan länderna i unionen. Nederländerna ligger bäst till med 4,2 procent medan Lettland, där mer än var femte är arbetslös, tampas med stora ekonomiska och sociala problem. Även i sydeuropeiska länder som Spanien och Portugal är arbetslösheten stor och facken genomför demonstrationer mot nedskärningar i den offentliga sektorn. I Grekland, vars ekonomi är den som är sämsta i EU, förbereds ytterligare nedskärningar för att komma tillrätta med underskottet.

Arbetslösheten i euroländerna låg i januari 2010 på 9,9 procent. I unionen som helhet var den 9,5 procent. Det är en ökning från 8,5 respektive 8,0 procent i januari 2009. I Sverige ligger arbetslösheten något lägre på 9,1 procent.