Christan Engström (PP) är en av 633 ledamöter som kräver att kommissionen ska visa större öppenhet.

Christan Engström (PP) är en av 633 ledamöter som kräver att kommissionen ska visa större öppenhet.

Bild: Fredrik Haglund

Krav om öppenhet kring Acta

I dag krävde Europaparlamentet full offentlighet kring Acta-avtalet. Politikerna är mycket kritiska till hur EU-kommissionen försökt dölja information kring det kontroversiella avtalet.

I en resolution, som lämnades in på tisdagen och som undertecknades av alla utom en mindre partigrupp, kräver parlamentet att kommissionen ska offentliggöra alla dokument som rör Acta-förhandlingarna. I dag röstades resolutionen genom med 633 röster mot 13. Resolutionen hotar att ställa kommissionen inför domstol. Kravet på insyn är stort.
– Vi kräver öppenhet, sade den svenska Europaparlamentarikern Eva-Britt Svensson (V) till Europaportalen i går.

Hon och de flesta andra europaparlamentariker är djupt missnöjda med hur EU-kommissionen undanhållit viktig information från parlamentet när det gäller Acta-avtalet.

Det kontroversiella och hemlighetsomgärdade Acta-avtalet, som handlar om upphovsrätt mellan EU och en rad andra länder, har skapat ett vakuum där rykten frodas. Dessa handlar bland annat om att tulltjänstemän skulle få rätt att inspektera privatpersoners musikspelare och datorer i jakten på piratkopierade filer. Ryktena dementerades under tisdagens debatt av handelskommissionär Karel de Gucht.
– Inga enskilda medborgare kommer att kontrolleras, sade han.

Karel de Gucht försvarade kommissionens agerande med att de andra förhandlingsparterna, däribland Japan och USA, kräver sekretess.
– Så länge de anser att förhandlingarna ska vara hemliga kan vi inte göra något eftersom vi även sitter i andra förhandlingar med dem, sade de Gucht. Han tillade att han ska göra sitt bästa för att övertyga de andra parterna att gå med på öppenhet.

Lissabonfördraget, som nyligen trädde i kraft, ger parlamentet rätt till insyn i förhandlingar om internationella avtal. Det så kallade Swift-avtalet röstades tidigare i år ner av parlamentet för att många ansåg att kommissionen undanhållit viktig information kring avtalet. I dag visade parlamentariker sin kritik med samma medicin.

Förhandlingarna med de övriga parterna fortsätter i Nya Zeeland i april.