En dag gammal ifrågasätts nu EU:s nya ekonomiska strategi.

En dag gammal ifrågasätts nu EU:s nya ekonomiska strategi.

Bild: Fredrik Haglund

Kritiker sågar EU2020-strategin

Redan dagen efter offentliggörandet av EU:s nya ekonomiska strategi får den mothugg. För otydlig, inget tillväxtmål, för lite socialt perspektiv och för mycket ekonomisk makt i händerna på EU:s ledare, säger kritikerna.

Den tyska regeringschefen Angela Merkel riktar kritik mot att för många mål detaljstyrs på EU-nivå, rapporterar EuropeanVoice.com. Hon menar att makten att fatta beslut om målen i strategin måste ligga på lands- och delstatsnivå för att Tyskland ska kunna anta den. EU 2020, som strategin kallas, ska fastställa EU:s ekonomiska satsningar de närmaste tio åren.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, som lade fram strategin i går onsdag, underströk att EU har ett ekonomiskt underskott som riskerar EU:s framtid. Merkel framförde oro att förslagen i EU 2020 kommer att offra stabilitet för tillväxt.

Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet anser att strategin saknar ambition och kraftåtgärder mot sociala problem.
– Kommissionens förslag är inte tillräckligt gröna eller kraftiga vad gäller arbete och sociala frågor och är på det stora hela alldeles för ljummen, säger Stephen Hughes, vice ordförande för gruppen.

Den liberala gruppens talesperson, svenska Lena Ek (C), menar också att den nya strategin är alldeles för luddig.
– Det finns inga tydliga mål och inte heller en ordentlig plan för att komma tillrätta med regeringar som bryter mot överenskommelsen, säger Lena Ek i ett pressmeddelande. Hon avslutade med ”att se hur detta luddiga dokument ska kunna användas i praktiken kommer att bli intressant”.

Från fackligt håll riktas även skarp kritik mot strategins brist på tydliga mål och fokus på dagens problem. John Monks, Europafackets generalsekreterare, menar att den nya strategin riskerar att bli lika tandlös som dess föregångare, den så kallade Lissabonstrategin. Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster är kritisk till att strategin saknar ett mer uttalat tillväxtmål.
Vill du har en tydlig siffra för tillväxten 2020?
– Nej jag tror inte vi behöver sätta en siffra. Däremot tycker jag att det tidigare målet att ha en tillväxt i linje med andra viktiga delar av världen som USA känns ganska rimligt. Åtminstone tycker jag att det borde formuleras att vi vill ha en högre tillväxt än tidigare. Det står faktiskt inte tydligt i förslaget, säger Fölster till Europaportalen.

På nästa toppmöte den 25-26 mars ska EU:s stats- och regeringschefer enas om strategins övergripande mål. Sedan fortsätter diskussionerna fram till juni då de nationella målen ska fastslås.