Knossospalatset i Grekland är en av Europas 64 olika minnesplatser som har fått kulturarvsmärkningen.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kulturarvet ska lyftas fram

Ett europeiskt kulturarvsmärke föreslås av EU-kommissionen som vill stödja den befintliga kulturarvsmärkningen och göra det till ett EU-projekt. Syftet är att lyfta fram platser som symboliserar Europas samarbete, värderingar och historia.

EU-kommissionen föreslog under tisdagen att EU ska ge stöd åt ett europeiskt kulturarvsmärke. Märkningen har hittills varit ett mellanstatligt projekt som startades 2006 av Spanien, Frankrike och Ungern. Idag deltar 17 länder i projektet som syftar till att uppmärksamma minnesplatser som står som symboler för den europeiska integrationen, dess ideal och historia.

– Jag är övertygad om att det europeiska kulturarvsmärket kommer att göra allmänheten mer medveten om vårt gemensamma och samtidigt varierande kulturarv, säger Androulla Vassiliou, kommissionär med ansvar för kulturfrågor.

Förslaget innebär att medlemsländerna varje år kan nominera högst två minnesplatser till kulturarvsmärkningen. En jury bestående av oberoende experter kommer sedan att bedöma förslaget. Att utvidga kulturarvsmärket till ett EU-perspektiv ska ge det större trovärdighet, synlighet och prestige.

Sverige har valt att inte delta i det mellanstatliga projektet eftersom värdet utav det har ifrågasatts, säger EU-diplomat Henrik Selin till Europaportalen. Han utesluter däremot inte att Sverige i framtiden kommer att nominera platser i det nya systemet.
– Eftersom att det redan finns utmärkelser inom andra fora är det viktigt att det är tydligt vad det handlar om. Sverige har inte varit negativ tidigare men det är viktigt att det möjliggörs för initiativ på lokal nivå och att det inte är staten som måste framföra för nomineringarna, säger Selin.

64 minnesplatser runt om i Europa har idag fått utmärkelsen, bland annat Akropolis i Athen, och huset i Scy-Chazelles som tillhört Robert Schuman som räknas som EU:s grundare.