”Regeringen har lagt sig platt för EU-domstolen”

– EU-rätten och svensk lagstiftning måste hänga ihop, det sade Desirée Pethrus Engström (KD) när riksdagen under torsdagen debatterade Lavallagen. Oppositionens kritik var hård och Ulf Holm (MP) lovade att riva upp lagen om de rödgröna vinner valen i höst.

Debatten inför omröstningen om den mycket omstridda Lavallagen blev tuff. Oppositionen anklagade regeringen både för en ovilja till att påverka i EU och för ointresse för arbetarnas situation på arbetsplatserna.
– Regeringen Reinfeldt lyfte inte frågan under ordförandeskapet. Lavalldomen innebär att det som skulle utgöra ett golv nu har blivit ett tak och det finns en uppenbar risk för att den strider mot grundlagen, sade Jennie Nilsson (S).

Oppositionen yrkade på avslag på propositionen, och i andra hand att lagen ska få vila i minst 12 månader. Miljöpartiets Ulf Holm propagerade för att lön måste utbetalas enligt kollektivavtal då det annars finns risk för lönedumpning.
– Lyckas vi inte stoppa det här kommer vi att riva upp lagen när vi kommer till makten i september, sade Holm.

Desirée Pethrus Engström försvarade Lavallagen och höll inte med om att lagförslaget kommer att leda till lönedumpning.
– Det står tydligt i EU-rätten att man inte får lönedumpa och EU-rätten och svensk lagstiftning måste hänga ihop. Det är ingen som riskerar att få sämre villkor än de avtal som angetts till arbetsmiljöverket.

Kritiken var ändå vass om att samma regler inte ska komma att gälla för alla som arbetar på svensk mark och det är ett brott mot de svenska kollektivavtalen. Pethrus Engström upprepade flera gånger att Lavallagen kommer att innebära att EU-lagstiftning kan fungera i linje med svensk lagstiftning, något som oppositionen vände sig emot.

– Det här är en tolkningsfråga och vi är starkt kritiska till hur regeringen har valt att tolka lagen. EU-domstolen har gjort en tolkning, och den har regeringen nu valt att lägga sig platt för, sade Jennie Nilsson.