EU anklagas för slapphet mot EU-länder som struntar i de ekonomiska målen.

Hoppa till artikelns andra spalt.

”Straffa de länder som missköter sig”

EU-länder som fuskar med mål och ljuger om sin ekonomi bör få indragna EU-bidrag. Det menar EU-politikern Lena Ek (C). EU:s stats– och regeringschefer som i morgon samlas till toppmöte har hittills avvisat en skärpning av regelverket.

På torsdagens och fredagens toppmöte ska EU:s stats- och regeringschefer diskutera hur EU långsiktigt ska ta sig ur den ekonomiska krisen. Det viktigaste förslaget som ligger på bordet kallas EU2020-strategin och ska prioritera fem olika områden. Planen ska ersätta den hårt kritiserade Lissabonstrategin.

Kritiker menar att ett av problem med den så kallade öppna samordningsmetoden som Lissabonstrategin kännetecknades av var att länderna kunde göra som de ville med de gemensamma målen eftersom det inte blev några konsekvenser eller straff från EU:s sida. När det spanska ordförandeskapet tidigare i år luftade sina sympatier för att målen borde vara tvingande fick det utstå så mycket kritik från andra länders regeringar att förslaget drogs tillbaka.

Men idén slog rot i Europaparlamentet och ledde till att de tre största partigrupperna för Moderaterna/Kristdemokraterna, Folkpartiet/Centern och Socialdemokraterna tog fram en gemensam resolution med krav på skärpta krav på de länder som missköter sig.

I dag finns ett regelverk där länder som missköter sina jordbruksbidrag antingen får böta eller blir återbetalningsskyldiga till EU. Samma sak tycker EU-politikern Lena Ek (C) ska gälla länder som missköter sin ekonomi och bryter mot EU:s regler. Hon vill dock inte säga hur stora bötesbeloppen ska vara utan hänvisar mer till principen.
– Stabilitetspakten har inga regler om sanktioner. Men här tycker jag det ska vara mer öppenhet och mer ordning och reda.

Du vill också ge mer pengar till de länder som sköter sig. Hur ska det gå till?
– Det kan ske genom att ländernas satsningar på stora infrastruktur- och forskningsprojekt kommer högre upp i EU:s prioriteringslista, säger Lena Ek.

På toppmötet i veckan spikas de övergripande målen för EU2020-strategin. I juni får sedan länderna ange hur de vill uppnå målen i respektive land.