Istanbul. Beslutet att erkänna folkmordet har väckt starka reaktioner i Turkiet.

Istanbul. Beslutet att erkänna folkmordet har väckt starka reaktioner i Turkiet.

Bild: Anders Selnes

Sverige erkänner folkmord på armenier

Riksdagen erkände på torsdagen folkmorden på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker i Turkiet 1915. Vänsterpartiets Hans Linde kallade beslutet ett stort steg framåt i försoningsprocessen medan regeringen motsatte sig förslaget.

I går beslutade riksdagen att erkänna massakrerna i Turkiet 1915 som folkmord. Beslutet fattades med minsta möjliga majoritet, 131 röster för och 130 emot. Förslaget kom från den rödgröna oppositionen, och utrikespolitiske talespersonen Hans Linde (V) sade sig vara oerhört stolt och lycklig över att ha varit med och fattat beslutet.
– Idag är en historisk dag för Sverige, sade Linde i ett uttalande.

Utrikesminister Carl Bildt (M) uttryckte däremot besvikelse över resultatet och lät meddela att beslutet inte bidrar positivt till den pågående normaliseringsprocessen mellan Turkiet och Armenien.
– Historiska händelseförlopp ska inte avdömas på politisk nivå, utan lämnas på basis av aktuell forskning till de berörda parterna för att diskutera, sade Bildt i ett uttalande.

Hans Linde sade att han utgår ifrån att Carl Bildt respekterar riskdagens beslut och framför riksdagens ståndpunkt till den turkiska regeringen.
– Beslutet kommer att göra det svårare i debatten med Turkiet som blivit allt mer öppen och tolerant i takt med närmanet till den Europeiska unionen och de demokratiska reformer detta medför, sade Carl Bildt.

Riksdagsbeslutet att erkänna folkmordet har väckt starka reaktioner i Turkiet. Redan har landets premiärminister Recep Tayyip Erdogan ställt in ett planerat besök i Sverige och den turkiske ambassadören i Sverige, Zergün Korutürk har kallats hem. På torsdagskvällen toppade det svenska beslutet den turkiska nyhetsrapporteringen.