Annons

Julian Assange tror inte att Malmströms (FP) censurförslag fyller sitt syfte.

Bild: Elin Roumeliotou

Hoppa till artikelns andra spalt.

”Censur är en farlig väg att gå”

På internetsajten Wikileaks publiceras dokument som annars skulle vara hemliga. Bankanställda, politiker och soldater finns bland dem som skickat in information. Och det får politiska konsekvenser världen över.

Julian Assange är försenad. Han kommer direkt från tåget till Åsö Gymnasium i Stockholm för att prata inför en mycket liten grupp åhörare. Han är mannen som oftast företräder den uppmärksammade internetsajten Wikileaks.
– De flesta politiska förändringar sker som en direkt följd av att tidigare dold information blir tillgänglig för allmänheten. Wikileaks är ett system som ska ge allmänheten tillgång till information som kan leda till att människor och regeringar fattar bättre beslut, säger Julian Assange.

De anonyma personer som står bakom Wikileaks verifierar de inskickade dokumentens äkthet, ser till att källorna är skyddade och utför själva publiceringen. Australiensiska Assange och hans medarbetare har offentliggjort manualer för hanteringen av fångar i Guantánamo, publicerat dokument från USA:s och EU:s förhandlingar om Actaavtalet, bevis på hur Europaparlamentariker otillbörligt skott sig själva och hur Kaupthing Bank försatte Island i ekonomisk kollaps. Senaste publiceringen är en amerikansk video där amerikansk militär medvetet dödar obeväpnade civila i Irak.
– Det här är första gången Wikileaks står i centrum av ett avgörande politiskt skeende i USA, säger Assange.

Han borde vara van vid rabalder. Det pågår regelbundet rättsprocesser mot Wikileaks med banker, stater och militära organisationer som vill få sajten stängd. Pentagon utredde 2007 huruvida sajten kunde vara ett hot mot rikets säkerhet. All form av censur får Assange att se rött. Han menar att censursystem världen över tenderar att ändra kurs och börja lista fler företeelser än de man från början enats om.
– Det görs för att motverka barnpornografi men vi har sett att systemen snabbt börjar svartlista helt andra saker som allmänheten aldrig skulle ha accepterat om de visste. Som kritiker av censur finns till exempel vi alltid med på den australiska listan.

Assange är kritisk till EU-kommissionär Cecilia Malmström förslag om att förbjuda internetsidor som visar sexuella övergrepp på barn.

– Det är en extremt farlig lösning. Om man ska censurera, vilket man inte ska eftersom det bara är en tidsfråga innan tekniken används för andra syften, måste listorna över censurerade sidor vara offentliga.

Wikileaks har medarbetare i flera länder och en del av sina servrar i Sverige. Den svenska yttrandefrihetslagstiftningen gör att organisationen undersöker möjligheterna till en mer permanent verksamhet i landet. Assange säger också att lagstiftningen visar på en gynnsam kultur för offentlig information.
– Även piratpartisterna är ett tecken på det. På avstånd verkar de lite amatörmässiga, men de är nybörjare. De visar på ett behov av att de här frågorna representeras och på sikt kanske de kan bli bredare, säger Assange till Europportalen.