Annons

Internetleverantörer kan bli skadeståndsskyldiga för kundernas fildelning.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Hemligt Acta-avtal offentligt

Nu har det utlovade utkastet av Acta, avtalet som ska förhindra varumärkesförfalskning, offentliggjorts.

– Efter en första genomläsning förefaller avtalet fortfarande vara fyllt av medborgarrättsvidrigt innehåll. Det är oroväckande att tonvikten verkar ligga på att upphovsrättsinnehavare ska samarbeta med internetleverantörer och tullmyndigheter, säger Carl Schlyter (MP) i ett uttalande.

Förhandlingarna har kritiserats hårt, framförallt för att de har omgärdas av mycket hemlighetsmakeri. Trots en mängd vaga formuleringar i det nu släppta Acta-dokumentet framgår att länderna delvis har enats om ett regelverk kring det internationella samarbetet för att förhindra olika typer av brott mot upphovsrättslagen.

Förhandlarna skriver att avtalet ska ”begränsa storskaliga intrång på upphovsrätten med stora ekonomiska konsekvenser” och dokumentet innehåller bland annat en rad definitioner och riktlinjer för hur och när reglerna ska tillämpas. 

– Acta är värre än vi någonsin föreställt oss, skriver Piratpartiets Rick Falkvinge (PP) på sin blogg. Han skriver att det framförallt är reglerna kring Internetleverantörers skadeståndsskyldigheter som kommer att få konsekvenser. Partiet planerar därför en anti-Actademonstration på lördag.

Acta står för Anti-Counterfeiting Trade Agreement och är ett avtal som ska förhindra varumärkesförfalskning, piratkopiering och fildelning i större skala. Avtalet måste godkännas av EU:s ministerråd och EU-parlamentet för att det ska träda i kraft. Enligt justitiedepartementet ska även den svenska riksdagen godkänna avtalet.