Acta har kritiserats för att kringgå demokratiska principer.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Omstritt Acta-avtal offentliggörs

Den hittills hemliga texten från förhandlingarna om Acta-avtalet ska offentliggöras på onsdag nästa vecka. Beskedet är en framgång för frivilligorganisationer och Europaparlamentet som krävt mer öppenhet om Acta.

Beskedet kommer efter hårda påstötningar från frivilligorganisationer och Europaparlamentet som velat få veta vad avtalet handlar om. Förhandlingarna rör varumärkesförfalskning och piratkopiering men vad samtalen handlar om i detalj har hållits hemligt ända sedan de började för tre år sedan.

Enligt EU-kommissionen på plats har diskussionerna nu kommit så långt att det finns en text som kan göras öppen för alla, även om inget förhandlingskapitel ännu är färdigförhandlat.
– Vid den här rundan fanns det en tillräcklig förståelse mellan parterna för att texten skulle få en ordentlig struktur. Därför ansåg alla att det var ett bra tillfälle att offentliggöra texten, säger John Clancy, EU-kommissionens talesperson för handelsfrågor till Europaportalen.

Enligt en källa inom kommissionen kommer hela texten att släppas på onsdagen, inklusive alla positioner som förts fram. Men vilket land som tycker vad kommer inte att framgå.
– Inget land kommer att avslöja sina positioner i detalj. Vi kommer heller inte att släppa alla kommentarer som gjorts, men det blir en bra bild av hur det ser ut. Det finns fortfarande meningsskiljaktigheter mellan parterna som du kommer att se på onsdag, säger källan till Europaportalen.

EU:s förhandlare åkte till Nya Zeeland med intentionen att kunna släppa en text efter mötet, medan andra länder har varit mer motvilliga, enligt de dokument som trots allt har läckt ut. Förra veckan släppte USA, som är ett av de länder som velat hindra ett offentliggörande, ett pressmeddelande som tydde på att USA kunde gå med på att släppa texten i utbyte mot eftergifter i själva innehållet.

EU-kommissionen upprepar i ett pressmeddelande att varken förslag om att stänga av internetanvändare eller om att söka igenom resenärers mp3-spelare finns med i avtalstexten. Beslag av generiska mediciner vid gränskontroller kommer inte heller att behandlas i Acta-avtalet.

Nästa förhandlingsrunda hålls i Schweiz i juni och avtalet ska vara klart innan årets slut.