Hoppa till artikelns andra spalt.

Röstning om bättre djurskydd i EU

Europaparlamentet åker till Strasbourg för att diskutera djurskydd och i Luxemburg träffas justitieministrarna för att tala om Swiftavtalet.

Europaparlamentet kommer under veckan att sammanträda i Strasbourg. Där ska ledamöterna bland annat ta ställning till Marit Paulsens betänkande om djurskydd. Betänkandet efterlyser fler inspektioner och hårdare straff för djurplågare. Paulsen vill även se ett förslag på en generell djurskyddslagstiftning från kommissionen senast 2014.

På tisdag ska EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso tillsammans med parlamentet diskutera kommissionens arbetsprogram och prioriteringar för 2010. Förslag som ska ta EU ur den ekonomiska krisen och mot högre sysselsättning, produktivitet och social sammanhållning är några punkter som finns med.

Parlamentet kommer även att rösta om två resolutioner. Den ena handlar återigen Swift-avtalet, i den andra ska ledamöterna lägga fram en skiss på hur passageraruppgifter som delas mellan länder ska se ut. Diskussioner pågår även om att ta fram en resolution om Acta-avtalet.

På onsdag kommer Acta-avtalet att offentliggöras. Det sker efter hårda påtryckningar från just EU-parlamentet som inte har fått tillgång till avtalstexten tidigare. Det var i fredags som de förhandlande parterna kom överens om att göra avtalet tillgängligt för alla. 

I Luxemburg möts EU-ländernas fiskeministrar på måndag för att planera den nya fiskeripolitiken. Kommissionen släppte förra året en grönbok som analyserar konsekvenserna av fiskeripolitikens förra reform. Uppdatering måndag: mötet inställt på grund av vulkanutbrottet på Island.

I Luxemburg träffas även EU-ländernas justitie- och inrikesministrar. Under torsdag och fredag kommer de bland annat att diskutera kommissionens rekommendationer om att öppna upp nya diskussioner med USA om Swiftavtalet.