Euron står inte högt i kurs hos svenskarna.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar säger nej till euron

Svenskarnas motstånd mot euron är stort. Det visar en opinionsundersökning från Demoskop på fredagen. Kvinnor, ungdomar och människor med lägre inkomst är i större grad negativa till euron.

55 procent av svenskarna säger nej till att ersätta kronan med euron. Ja-sidan stöds av 37 procent medan 8 procent är osäkra eller vill inte svara. Det framgår av en opinionsundersökning som genomförts av Demoskop på uppdrag av banken SEB. Mätningen visar att nejsidan nu är lika stark som vid folkomröstningen 2003 då nästa 56 procent röstade nej till euron.

– Eurozonens ekonomiska och finansiella problem de senaste månaderna har svängt opinionen och fått svenskarna att välja bort euron till förmån för kronan, säger SEB:s chefekonom Robert Bergqvist i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att stödet för euron är svagare bland kvinnor än bland män. I en folkomröstning skulle 32 procent av kvinnorna säga ja till euron medan 59 procent säger nej. Motsvarande siffror för männen är 43 procent ja och 51 procent nej. De svenskar som är allra mest negativa till euron är i åldern 18-24 år, har en lägre utbildningsnivå och lägre inkomst och bor i hyreslägenhet i Svealand utanför Stockholmsområdet. De som är mest positiva till euron är över 50 år, har högskoleutbildning och hög inkomst och bor i radhus/villa i Stockholm.

Frågan som ställdes i undersökningen löd: "Om vi i dag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta ja eller nej till att införa euron som valuta i Sverige?" Mätningen bygger på 1 004 intervjuer och genomfördes under perioden 31 mars till den 7 april 2010.