Sverige förebild för ny EU-skatt

En europeisk bankskatt skulle kunna inbringa 500 miljarder kronor per år. Det säger EU-kommissionen i en ny arbetsrapport om att förebygga framtida kriser. En svensk avgift är en av förebilderna.

EU-kommissionen presenterade på tisdagen en arbetsrapport med förslag till hur EU i framtiden ska kunna säkerställa den ekonomiska stabiliteten och förebygga ekonomiska kriser. Ett av förslagen är en gemensam bankskatt som skulle användas till att finansiera framtida krispaket.
– Finanssektorn måste bidra till kostnaderna för den finansiella stabiliteten. Det här borde vara en av grundstenarna i arbetet med att sätta upp ett ramverk för krishantering i Europa, sade Michel Barnier, kommissionär med ansvar för finansiella tjänster, i ett uttalande.

EU:s finansministrar begärde förra året att kommissionen skulle komma med förslag kring hur den finansiella sektorn ska kunna bidra till sina egna krispaket och lindra uppkomsten av framtida budgetunderskott. Förslaget om bankskatt stöds av bland andra Frankrike och Tyskland och i rapporten lyfts den svenska stabilitetsavgiften fram som ett exempel.

Sverige införde stabilitetsavgiften 2009 och de första inbetalningarna kommer att ske i vår. Avgiften är satt till 0,036 procent men på grund av den ekonomiska krisen betalas bara halva avgiften de två första åren. Den svenska regeringen och finansminister Anders Borg (M) har sedan i höstas legat på för att EU inför en liknande modell.

En bankskatt på EU-nivå med svensk förebild skulle innebära årliga intäkter på motsvarande 130 miljarder kronor. En modell liknande den amerikanska, med 0,15 procents skatt, skulle däremot innebära årliga intäkter på mer än 500 miljarder kronor.

Arbetsrapporten ska diskuteras på ett möte med EU:s finansministrar 15-17 april. Enligt Euractive kommer Internationella valutafondens chef, Dominique Strauss-Kahn, att föreslå en liknande skatt när G20-ländernas finansministrar möt s senare denna månad. EU sägs också trycka på för en gemensam ståndpunkt kring nya finansieringsvägar inför G20-mötet i Toronto i juni.