Energisnåla hus krav för hela EU

Om tio år måste alla nya hus klara krav på nollenergi, detta som en del i att nå EU:s mål om 20 procents minskad energiförbrukning år 2020.

Europaparlamentet röstade under tisdagen igenom en ny lag om energieffektivitet som innebär att alla nya hus som byggs från slutet av 2020 måste vara energisnåla. Reglerna ska hjälpa konsumenterna att minska sina elkostnader och samtidigt bidra till att EU når klimatmålen om 20 procents minskad energiförbrukning år 2020.

Byggnader är idag den största utsläppskällan i Europa och står för ungefär 40 procent av den totala energiförbrukningen samt 36 procent av koldioxidutsläppen. Med den nya lagen måste husen till stor del nyttja förnybar energi samt ha energiutsläpp på så nära nollnivåer som möjligt.

Varje medlemsland ska nu utforma egna nationella nivåer för minskning av energiutsläpp.
– Det är inte specificerat hur stor del av den minskade energiförbrukningen som energisnåla hus kommer att stå för, här har medlemsländerna handlingsfrihet, säger Per Högström, departementssekreterare på Näringsdepartementet.

Enligt Per Högström går det än så länge inte att säga hur stor Sveriges energiminskning kommer att bli men energianvändningen ligger idag på samma nivåer som i EU som helhet.
– Ungefär 40 procent av energianvändningen kommer från sektorn bostad och service, säger Högström.

Bengt Wånggren, utvecklingschef på Fastighetsägarna Sverige tror att utvecklingen av energisnåla hus på sikt kan vara lönsam.
– Nyckeln ligger i svenskt klimat. Sverige är ett land med långa vintrar och i sådana här beslut kan man lätt hamna i en gemensam EU-bild om hur världen ser ut. Och klimatet i Sverige skiljer sig en hel del från Mellaneuropa. Vi måste hitta lösningar som ger oss fördelar.

Wånggren menar att med Sveriges ojämna tillskott av solenergi behövs det en lösning där man kan spara energin. Kostnadsmässigt tror han att det på sikt kommer att bli billigare att bo i energisnåla hus, även om de blir lite dyrare att bygga.
– Jag tror att energipriserna kommer öka ganska mycket framöver och äldre hus som drar 200-300 kilowattimmar per år kommer att bli väldigt dyra att bo i.

För byggnader tillhörande offentlig sektor kommer de nya reglerna att börja gälla redan från 2018. Befintliga byggnader ska också göras mer energieffektiva genom att ägarna uppmanas att ersätta värme- och vattensystem med energisnåla alternativ, samt installera så kallade smarta elmätare.