Annons

Höjd ersättning ska öka flyktingmottagandet

EU höjer ersättningen till de länder som tar emot flyktingar enligt EU:s program för vidarebosättning. Det ska också inrättas ett europeiskt stödkontor för asylfrågor på Malta.

EU:s program för vidarebosättning handlar om att ta emot flyktingar från områden med stora flyktingläger. Enbart tio EU-länder deltar idag aktivt i vidarebosättningsprogrammet. För att uppmuntra fler länder att delta tog parlamentet under tisdagen beslut om att höja ersättningen per mottagen flykting från 40 000 kronor till 60 000 kronor per år för länder som ansöker för första gången.

2008 tog EU-länderna enbart emot 6,7 procent av de flyktingar som deltar i vidarebosättningsprogrammet. Det är mindre än både USA, Kanada och Australien.
– En anledning till att inte fler tar emot är att det är dyrt och en stor åtgärd. Flera länder kanske också har många spontana flyktingansökningar, säger EU-diplomaten Lars Johan Lönnback.

Sverige deltar redan aktivt och hör således till de länder som inte kommer att få höjd ersättning. Ersättningen för nytillkomna länder kommer att ligga på 60 000 kronor per flykting under första året som landet deltar i programmet, 50 000 kronor under andra året och därefter 40 000 under följande år.

FN:s flyktingorganisation, UNHCR, uppskattar att 747 000 människor är i behov av vidarebosättning i dag.
– Jag tror förslaget kommer att bidra till att fler länder går in i programmet, säger Lönnback.

Europaparlamentet röstade även igenom förslaget om upprättandet av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor. Kontoret ska placeras på Malta och kommer att arbeta med samordning av vidarebosättningsprogrammet samt administrativt och praktiskt stöd i form av bland annat personal, tolkar och ursprungslandsinformation.