Hoppa till artikelns andra spalt.

Italien tvingas spara 250 miljarder

Efter Spanien, Portugal och senast Storbritannien är det Italiens tur att presentera ett sparpaket. I morgon onsdag väntas regeringen anta åtstramningar som ska spara 250 miljarder kronor på två år.

Sparpaketet presenteras i morgon onsdag, men de stora dragen har läckts ut till italienska media och diskuteras av regeringen och företrädare för regionerna och fackförbunden i dag. Paketet ska spara 250 miljarder kronor över två år och ska minska budgetunderskottet till under tre procent till 2012. Det är ett måste för att på sikt kunna sänka nivån på Italiens statsskuld som i dag ligger på 116 procent av BNP, näst högst i EU.

Berlusconis statssekreterare Gianni Letta sade på tisdagen att paketet ska ”rädda Italien från att gå Greklands öde till mötes”. I Grekland och Portugal, som har lagt fram omfattande åtstramningar de senaste veckorna, höjdes både momsen och inkomstskatterna för att få in mer pengar till statskassan. I motsats till sina sydeuropeiska grannar väljer Italien att koncentrera sig på utgiftssidan. Silvio Berlusconi gick till val på sänkta skatter för två år sedan och inga nya eller höjda skatter finns därför i sparprogrammet.

Pengar ska i stället sparas genom ett flertal åtgärder. De som arbetar statligt kan bistert se fram emot frysta löner från förra årets nivå till åtminstone 2013. För högre tjänstemän som tjänar över 130 000 kronor i månaden sänks lönen över den tröskeln med tio procent. Ministrar och statssekretare får också skära ner på sina utsvävningar: lönen sänks med fem procent – men sänkningen begränsas till den del som överstiger 800 000 per år. Ett undantag görs från regeln om att inte införa nya skatter: höga bonusar för direktörer beskattas med tio procent.

Finansminister Giulio Tremonti planerar också att slå ner på de ökande utgifterna för förtidspensioner. Enligt Tremonti har kostnaderna för förtidspensionerna ökat med 100 miljarder de senaste åren. Kriterierna för att kunna förtidspensioneras ska därför skärpas. Tremonti vill också ta fram nationella standarder för sjukvårdssystemet för att kunna hålla kostnaderna nere. Utgifterna för sjukvård står för nästan två tredjedelar av regionernas budget och växer snabbt. Enligt den Internationella valutafonden, IMF, beräknas dagens utgifter på 1 300 miljarder per år fördubblas om inget görs.

Den italienske presidenten Giorgio Napolitano manade regeringen att komma överens med oppositionen om åtgärderna och att ”uppoffringarna fördelas jämnt bland medborgarna.

IMF välkomnar Italiens besked om att frysa de offentliganställdas löner men anser samtidigt att mer måste göras. ”Det planerade programmet är inte tillräckligt ambitiöst”, skriver IMF i sin utvärdering av Italiens ekonomi. Den italienska regeringen har byggt sitt paket på ett ”optimistiskt antagande om en stark och långsiktig tillväxt” och på ”fler åtgärder som ännu inte presenterats”.

Oppositionen har ännu inte kommenterat sparpaketet eftersom den inte har sett det ännu, meddelade Anna Finocchiaro, oppositionens gruppledare i senaten.