Annons

Finansministrarna beslöt tidigit på måndagen att inrätta en särskild europeisk stabilitetsmekanism värd 500 miljarder euro.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Jättelikt nödpaket ska rädda krisländer

Med hjälp av ekonomiska garantier på 720 miljarder euro för framtida kriser ser EU:s finansministrar att på måndagen ha lyckats lunga den globala finansmarknaden.

Tidigt på måndagsmorgonen den tionde maj beslutade EU:s 27 finansministrar att tillsammans med Internationella valutafonden, IMF, förbereda stödåtgärder och garantier på ett sammanlagt värde av 720 miljarder euro (7400 miljarder kronor). Det är i dagsläget inte aktuellt att använda pengarna utan nattens beslut ska ses som en förberedelse för att snabbt kunna hjälpa EU-länder som Spanien och Portugal eller andra som hamnar i akut behov.

Reaktionerna på de asiatiska finansmarknaderna blev positiva och anses vara ett viktigt tecken på att politikerna åtminstone för denna gång klarat undanröja den globala marknadens tvivel.
– På kort sikt har man absolut undanröjt tvivlen, framförallt för bankkonkurser. Men än så länge har man bara presenterat riktlinjer, på sikt behöver marknaden veta detaljerna, vem som lånar ut och till vilka regler, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Hon säger att risken för en likviditetskris är över, men att marknaden är medveten om att många länder behöver spara ännu mer, att det finns strukturella problem och det här kan komma att påverka utvecklingen.
– I grunden är läget stabilare i dag. Det som stökat till det är risken för en likviditetsbrist som hade kunnat påverka Sverige mycket, men den risken verkar vara undanröjd nu, säger Annika Winsth.

Förra veckans exceptionella oro på världens börser och de omfattande protesterna i Grekland mot EU:s grekiska stödpaket på 110 miljarder euro tvingade EU att under söndagen blixtinkalla EU-länders finansministrar. Politiskt och rättsligt kunde euroländernas toppmöte på fredagskvällen inte själva ta de nödvändiga besluten.

Det nya paketet innehåller tre delar. En särskild europeisk stabilitetsmekanism för utlåning av 500 miljarder euro ska inrättas och ska gälla i tre år. Här står euroländerna för 440 miljarder och övriga EU-länder förväntas bidra med 60 miljarder. Därutöver har IMF lovat tillföra 220 miljarder euro.

En annan nyhet är att Europeiska Centralbanken, ECB, för första gången beslutat att börja köpa upp statsobligationer från krisdrabbade EU-länder. Flera experter menar att detta är ett mycket viktigt steg som kommer att underlätta upplåningen för dessa länder.

På onsdag kommer EU-kommissionen med ett förslag om att skärpa reglerna för euroländerna. Det spekuleras i att kommissionen vill att länderna ska tillåta EMU-ländernas finansministrar att förhandsgranska nationella budgetar och att de länder som missköter sig ska straffas med mindre EU-bidrag.

När finansministrarna träffas den 18 maj ska de granska och diskutera nya åtstramningar som Spanien och Portugal förväntas lägga fram.
– Paketet ger Spanien och Portugal tid att genomföra ytterligare tuffa men nödvändiga budgetsaneringar, säger Jan Häggström, chefekonom på Handelsbanken.

Han betraktar en fortsatt nedgång för euron som nödvändig.
– Euron måste fortsätta att försvagas för att ge tillräcklig stimulans för att underlätta exporten. Jag tror på fortsatt eurofall, säger Jan Häggström.