Annons

Europafacket, ETUC, varnar för arbetslöshet i nedskärningarnas spår.

Europafacket, ETUC, varnar för arbetslöshet i nedskärningarnas spår.

”Löntagarna får betala för krisen”

Europafacket, ETUC, flaggar för att priset för att rädda den gemensamma valutan och bankväsendet kan bli högt för EU:s medborgare.

De är framförallt kritiska till kraven på kraftiga nedskärningar i den offentliga sektorn.
– Nedskärningarna kan försätta ekonomin i långvarig recession med arbetslöshet som följd. Löntagarna riskerar att betala för krisen, säger John Monks, Europafackets generalsekreterare.

ETUC anser att nedskärningskraven på länder som behöver stödpaketet är för höga och att pengarna istället borde satsas på att stimulera ekonomisk tillväxt och skapa fler arbetstillfällen. John Monks jämför med Latinamerika.
- Europa riskerar att betraktas som Internationella valutafonden betraktades i Latinamerika i många år. Som en garant för ekonomisk stabilitet men utan planer för tillväxt, jobb och välfärd.

Annons

Den europeiska fackliga samorganisationen ETUC består av medlemsorganisationer från 36 länder och representerar ungefär 60 miljoner löntagare i hela Europa. Generalsekreteraren John Monks uppmanade tidigare i maj sina medlemmar till solidaritet med grekiska fackförbund och var på plats i Aten under den generalstrejk som hölls inför krispaketets presenterande.