Spaniens premiärminister José Zapatero pressas av EU att ge snabba besked om nya besparingar.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU kräver snabba besked om spanska nedskärningar

Spanien har en vecka på sig att presentera nya besparingar i den offentliga ekonomi.

I morgon väntas Spaniens premiärminister José Zapatero presentera nya sparförslag. Senast på tisdag i nästa vecka vill EU-ländernas finansministrar se en lista från Spanien på åtgärder för att få ner ländernas växande budgetunderskott.

Spaniens socialdemokratiska regering har hittills meddelat att nedskärningarna kommer att fördelas över alla ministerier och ska i första hand innebära sänkta utgifter.
– Idag handlar det om att minska på utgifterna för att kunna nå målet att få ner det offentliga underskottet från 11,2 procent till 6 procent av BNP 2011, sa finansminister Elena Salgado i en intervju på tisdagen med spanska tevekanalen TVE.

I tidningen El País understryker Salgado att Spaniens situation inte ska jämföras med Greklands.
– Vår statistik är tillförlitlig, vi har haft ett överskott, institutionerna fungerar och statsskulden är cirka 50 procent av BNP jämfört med över 100 procent i Grekland, säger Elena Salgado.

Spanien hade under årets första kvartal för första gången sedan 2008 en knapp (0,1 %) men positiv tillväxt i ekonomin. Samtidig fick regeringen redan i februari höja januariprognosen för budgetunderskottet från 5,7 procent till 9,8 procent för 2010. Här antas framför allt minskade skatteintäkter och höjda sociala kostnader för den höga arbetslösheten vara orsaken. Den officiella arbetslösheten i Spanien som ligger runt 20 procent är en av de i särklass högsta i EU och väntas ligga kvar på den nivån även under nästa år.

Ett speciellt problem i Spanien är också att över hälften av landets offentliga ekonomi såsom hälso- och utbildningsområdet administreras av 17 autonoma regioner med egna politiska ledningar. Besparingar på dessa områden kräver både institutionella och partiöverskridande överenskommelser.

Sedan tidigare finns beslut om att i sommar höja momsen från 16 till 18 procent vilket ska jämföras med en genomsnittlig moms i EU på 20 procent. Här spekuleras det om ytterligare skattehöjningar kan bli aktuella för Spanien. Till skillnad från Grekland har lönesänkningar ännu inte varit uppe på förslag. Regeringen sitter dock i samtal med fackförbunden sedan i början av april men innehållet i dessa förhandlingar är ännu inte kända.