EU:s ombudsman Nikiforos Diamandouros är starkt kritisk till EU-kommissionens agerande.

Bild: Europeiska unionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svidande kritik mot bristande öppenhet

Den europeiska ombudsmannen Nikiforos Diamandouros kritiserar EU-kommissionen för att inte samarbeta. Kritiken är hård och handlar i vanlig ordning om bristande öppenhet.

Det är miljöorganisationen Jordens Vänner Europa som begärt ut korrespondens om koldioxidutsläpp mellan kommissionen och olika biltillverkare. Kommissionen lämnade också ut handlingarna, utom dokumenten som rörde Porsche AG. Orsaken var att tillverkaren behövde kontaktas först. Efter påtryckningar från ombudsmannen bad kommissionen om sex förlängningar av tidsfristen på tre månader. Kommissionen lämnade slutligen ut sin korrespondens med Porsche, till viss del. Nu ska ombudsmannen fatta ett nytt beslut om hur man ska gå vidare.

– Femton månader av fördröjningar för att slutligen bara ge efter under tvång, jag måste verkligen protestera, sa ombudsmannen Nikiforos Diamandouros.

Diamandouros lämnade över sin rapport i utskottet för framställningar på tisdagen och sa då att fallet med miljöorganisationen är en viktig principfråga.
– Öppenhet är en mycket viktig EU-policy. Kommissionen har tagit oförlåtligt lång tid på sig, sa Nikiforos Diamandouros.

Han föreslår att parlamentet antar en resolution för att uppmana kommissionen att dels erkänna fördröjningen och dels lova att respektera skyldigheten att agera skyndsamt i liknande ärenden. Under utskottsmötet fanns det också flera teorier om varför just korrespondensen med Porsche AG undanhölls.
– Porsche har bland de högsta utsläppsnivåerna i världen. Det är också en av de mest lönsamma tillverkarna. Och så har vi en kommissionär från samma land. Som jag ser det har alla inte behandlats lika här, på grund av nationalitet, sa den gröna ledamoten Gerald Häfner från Tyskland.
Kommissionen lämnade slutligen ut sin korrespondens med Porsche, till viss del. Nu ska ombudsmannen fatta ett nytt beslut om hur man ska gå vidare.

Kritiken mot EU-kommissionen är i linje med de klagomål medborgarna har på de europeiska myndigheterna. Av lite drygt 3000 klagomål handlade de flesta om kommissionens agerande och då oftast om bristande öppenhet. Ett återkommande missnöje är att kommissionen inte lämnar ut begärda handlingar.
– Det gör mig orolig, eftersom öppenhet är nödvändigt om man vill skapa förtroende för EU:s institutioner, sa Diamandouros på en pressträff i samband med att han var klar med rapporten.

Flest klagomål kommer från de stora medlemsländerna med Tyskland i topp. Sett till befolkningsmängd är medborgare i Luxemburg, Malta och Cypern mest flitiga i att lämna in klagomål.

Europeiska ombudsmannen behandlar klagomål mot Europeiska unionens institutioner och organ. Klagomålen ska avse missförhållanden av olika slag, exempelvis diskriminering, vägran att lämna ut information och onödiga förseningar.